Teatry państwowe zatrudnią 121 pracowników kontraktowych

Dyrekcja Generalna Teatrów Państwowych
Generalna Dyrekcja Teatrów Państwowych

Dyrekcja Generalna Teatrów Państwowych, Personel Kontraktowy, która została wprowadzona w życie Decyzją Rady Ministrów z dnia 657 r. o numerze 4/6, do zatrudnienia w centralnych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych Dyrekcji Generalnej w zakresie ust. (B) art. 6 ustawy nr 1978 o służbie cywilnej Zgodnie z lit. b) pierwszego akapitu załącznika 7 Zasad dotyczących zatrudnienia, na stanowiska określone w art. poniższa lista, oparta na rankingu grupowym KPSS (B) 15754, bez egzaminów pisemnych ani ustnych.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI OGÓLNE

Kwalifikacje wymagane powyżej, warunki ogólne określone w art. 657 ustawy nr 48 o urzędnikach służby cywilnej oraz warunki szczególne określone dla ogłoszonego wakatu są wymagane od kandydatów:

  • Będąc obywatelem tureckim,
  • Mieć co najmniej 18 lat w dniu upływu terminu składania wniosków,
  • Nie być pozbawionym praw publicznych,
  • Nawet jeśli minęły terminy określone w art. 53 tureckiego kodeksu karnego; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, defraudacja, wymuszenie, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, oszustwo Nie być skazanym za upadłość, zmowę przetargową, fałszerstwo wykonania prania wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przemytu,
  • W zakresie służby wojskowej dla kandydatów płci męskiej; nie być w służbie wojskowej, nie odbyć czynnej służby wojskowej lub być przesuniętym lub przeniesionym do klasy rezerwy,
  • Brak choroby psychicznej, która może uniemożliwić mu ciągłe wykonywanie obowiązków,

SPOSÓB I MIEJSCE STOSOWANIA

1- Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną w ciągu 15 (piętnastu) dni (do końca godzin pracy ostatniego dnia) od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

2-Kandydaci, którzy chcą złożyć wniosek, muszą złożyć wniosek za pośrednictwem e-Government General Directorate of State Theatres Career Gate-Public Recruitment lub Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Wnioski złożone osobiście nie będą przyjmowane, a wnioski przesłane pocztą lub w inny sposób nie będą przyjmowane.

3-Kandydaci, którzy ukończyli instytucje edukacyjne za granicą lub w Turcji i posiadają równoważny status wykształcenia wymagany w niniejszym ogłoszeniu, muszą przesłać swoje dokumenty wykazujące równoważność w formacie pdf w polu „Certyfikat równoważności” w zakładce „Inne dokumenty” podczas wniosek.

4- Ponieważ wyniki KPSS kandydatów, wykształcenie, wydział, który ukończyli, służba wojskowa, rejestr karny i informacje dotyczące tożsamości będą uzyskiwane za pośrednictwem usług internetowych odpowiednich instytucji za pośrednictwem e-Government, dokumenty te nie będą wymagane od kandydatów na etap aplikacji. Kandydaci, którzy posiadają błędy/niepełne informacje w ww. dokumenty w formacie pdf do sekcji „Świadectwa ukończenia studiów” w zakładce „Inne dokumenty”.

5-Aby kandydaci, których umowa została rozwiązana lub których umowa została rozwiązana jednostronnie przez ich instytucje, pracując na stanowiskach personelu kontraktowego (4/B) w instytucjach i organizacjach publicznych, mogli zaświadczyć, że ukończyli roczny okres oczekiwania podczas składania wniosku muszą przedłożyć zatwierdzony dokument serwisowy uzyskany z ich poprzednich instytucji w formacie pdf. Muszą one zostać przesłane do pola „4/B Dokument serwisowy” w zakładce „”.

6-Kandydaci muszą przesłać dokument Service Statement, który otrzymają od e-Government za pomocą rejestracji SSI i Service Statement/utworzyć opcję dokumentu z kodem kreskowym, w formacie pdf, w polu „SGK Service Statement” w sekcji „Inne dokumenty” " w trakcie aplikacji.

7- Kandydaci ubiegający się o stanowiska Oficerów Ochrony i Bezpieczeństwa; „Dokument tożsamości i wzrostu/wagi KGG” w formacie pdf w zakładce „Twoje inne dokumenty” podczas aplikacji, przedstawiający dowody tożsamości prywatnego ochroniarza oraz status wzrostu/wagi określony w Warunkach specjalnych wymaganych od kandydatów, tak aby zarówno boki są widoczne.należy wgrać na pole.

8-Zgłoszenie, które nie zawiera komunikatu „Twoja transakcja została pomyślnie zakończona…” na Portalu Kariery – Publicznej Platformie Rekrutacyjnej, nie będzie rozpatrywane. Dlatego kandydaci powinni sprawdzić, czy proces aplikacyjny został zakończony.

9-Po zakończeniu procesu aplikacyjnego kandydaci powinni sprawdzić, czy ich aplikacja została zakończona na ekranie „Moje aplikacje”. Żadne zgłoszenie, które nie wyświetla komunikatu „Aplikacja otrzymana” na ekranie „Moje aplikacje”, nie będzie oceniane.

10-Aplikujący są odpowiedzialni za bezbłędny, kompletny i zgodny z kwestiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu proces aplikacyjny oraz wprowadzenie wymaganych dokumentów do systemu na etapie aplikacyjnym. Kandydaci, którzy nie spełnią tych wymagań, nie będą mogli dochodzić żadnych praw.

11- W przypadku stwierdzenia, że ​​kandydaci do zatrudnienia na umowę o pracę nie spełniają warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz właściwych przepisach prawa, ich zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Ponadto umowy osób, które nie spełniają warunków aplikacji, zostaną rozwiązane bez odszkodowania i powiadomienia.

Günceleme: 16/01/2023 10:50

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar