MEB omawia zastraszanie rówieśników ze środowiskiem akademickim
06 Ankara

MEB omawia „przemoc rówieśniczą” z pracownikami naukowymi

Minister Edukacji Narodowej Mahmut Özer oświadczył, że rozpoczną nowe badania mające na celu szerzenie bezpiecznej kultury szkolnej i powiedział: „Zorganizujemy nowy projekt, aby wyjaśnić prześladowanie rówieśnicze, zwiększyć świadomość, wzmocnić współpracę szkoła-rodzina i wesprzeć badania, które mają być przeprowadzone później. [jeszcze…]

Robotnik na nogach
06 Ankara

Legged Robot Workshop od SSB

Pod koordynacją Prezydium Przemysłu Obronnego ekosystem, który prowadzi badania w zakresie nowo rozwijanych Legged Robots, zebrał się w Legged Robot Workshop. Nowo rozwijający się Legged, prowadzony przez Presidency of Defence Industries (SSB). [jeszcze…]

Cel ambitnego robota, który ma zostać podwojony, również zostanie podwojony
86 Chiny

Ambitny cel robota z Chin: podwoi się do 2025 r

Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych ogłosiło plan działania mający na celu ułatwienie i normalizację korzystania z robotów w kraju. Plan działania pokazuje liczbę robotów, które mają być wykorzystane w przemyśle wytwórczym w 2025 r. w porównaniu do 2020 r. [jeszcze…]