Ministerstwo Młodzieży i Sportu zatrudni 12 zakontraktowanych pracowników IT

Ministerstwo Młodzieży i Sportu w celu rekrutacji personelu kontraktowego
Ministerstwo Młodzieży i Sportu

W przypadku wolnych stanowisk personelu kontraktowego informatyków do zatrudnienia w centralnej organizacji Ministerstwa Młodzieży i Sportu, w ramach przepisów załącznika 375 do dekretu z mocą ustawy nr 6 oraz rozporządzenia w sprawie zasad i trybu zatrudniania pracowników kontraktowych Personel informatyczny w jednostkach wielkoskalowego przetwarzania informacji w instytucjach i organizacjach publicznych, 2022 r. 3% (70%) wyniku KPSS grupy B P30 w 5 r. oraz wynik uzyskany z egzaminu ze znajomości języka obcego (YDS) z języka angielskiego lub innego egzaminy z języka obcego przeprowadzane w tym języku i akceptowane przez Radę Szkolnictwa Wyższego Zgodnie z zarządzeniem na podstawie sumy trzydziestu procent (12%) ekwiwalentu punktacji YDS, poczynając od kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za na każde stanowisko, pięciokrotność liczby ogłoszonych wakatów, kandydaci zostaną zaproszeni do dwunastu (dwunastu) (XNUMX) zakontraktowanych pracowników IT do rekrutacji jest gorące.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki na ostatni dzień składania wniosków.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI

a) spełnienia warunków określonych w art. 657 ustawy nr 48 o urzędnikach służby cywilnej,

b) Aby ukończyć czteroletnie wydziały inżynierii komputerowej, inżynierii oprogramowania, elektrotechniki, inżynierii elektronicznej, elektrotechniki i inżynierii przemysłowej wydziałów lub instytucji szkolnictwa wyższego, których równoważność została zaakceptowana przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego,

c) wydziałów inżynierskich wydziałów prowadzących czteroletnie kształcenie innych niż wymienione w lit. b, wydziałów naukowo-literaturowych, pedagogicznych i pedagogicznych, wydziałów informatyki i techniki, statystyki, matematyki i fizyki lub akademików, których równoważność została zatwierdzona przez Radę Szkolnictwa Wyższego (Absolwenci wydziałów wymienionych w tej sekcji mogą ubiegać się tylko o stanowiska do dwukrotności maksymalnej miesięcznej opłaty kontraktowej brutto).

d) Co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego w oprogramowaniu, projektowaniu i rozwijaniu oprogramowania oraz zarządzaniu tym procesem lub w instalacji i zarządzaniu wielkoskalowymi systemami sieciowymi przez co najmniej 5 (trzy) lata dla tych który nie przekroczy dwukrotności górnego pułapu wynagrodzenia, a co najmniej 657 (pięć) lat dla pozostałych, (przy ustalaniu doświadczenia zawodowego; udokumentowany okres pracy jako Personel IT w sektorze prywatnym podlegający ZUS oraz personel stały podlegający ustawa nr 4 lub usługi zlecone podlegające ustawie nr )
e) udokumentować, że zna co najmniej dwa aktualne języki programowania, pod warunkiem, że posiada wiedzę na temat sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych oraz ustalonego zarządzania i bezpieczeństwa sieci,

f) Nie mieć przeszkód do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,

g) nieposiadania problemu zdrowotnego uniemożliwiającego ciągłe wykonywanie obowiązków,

h) Posiadających kwalifikacje wymagane przez służbę, osąd, reprezentację, podążanie za nowymi technologiami, nauką i badaniami, szybkie uczenie się i samorozwój, myślenie analityczne, skłonność do pracy zespołowej i wysokie umiejętności komunikacyjne, nadążanie za intensywnym i stresującym tempem pracy i dokumentowanie (dokumentacja), aby mieć umiejętności dokumentowania, przywiązując do tego wagę.

i) Badania archiwalne dają wynik pozytywny.

FORMA WNIOSKU, MIEJSCE I TERMIN

Kandydaci będą składać wnioski drogą elektroniczną za pośrednictwem e-Government, Ministry of Youth and Sports-Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) w dniach 17 listopada 2022 r. (10.00:22) – 2022 listopada 17.00 r. (XNUMX:XNUMX) ).

Kandydaci załadują dokumenty określone w tytule III – DOKUMENTY WYMAGANE DO APLIKACJI, w wymaganym formacie, do pól wskazanych w systemie aplikacyjnym.

Zgłoszenia dokonane poza adresem Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr), pocztą lub osobiście oraz niezgodne z zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu nie będą przyjmowane.

Kandydaci będą odpowiedzialni za to, aby proces aplikacyjny był bezbłędny, kompletny i zgodny z kwestiami podanymi w ogłoszeniu.
Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w informacjach zgłoszeniowych kandydatów.
Kandydaci będą mogli aplikować tylko na jedno ze stanowisk o różnych tytułach, które spełniają wymogi aplikacyjne.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar