Generalna Dyrekcja Leśnictwa w celu rekrutacji 224 niepełnosprawnych i byłych skazanych pracowników

Generalna Dyrekcja Leśnictwa do rekrutacji personelu kontraktowego
Generalna Dyrekcja Leśnictwa

zatrudnienie 141 osób niepełnosprawnych i 83 byłych skazanych w wojewódzkiej organizacji Generalnej Dyrekcji Leśnictwa zgodnie z rozporządzeniem w sprawie trybu i zasad rekrutacji pracowników do instytucji i organizacji publicznych oraz rozporządzeniem w sprawie trybu i Zasady obowiązujące pracowników instytucji publicznych i organizacji na rzecz byłych skazanych lub świadczeniobiorców pełnosprawnych w walce z terroryzmem Łącznie 224 stałych pracowników zostanie zatrudnionych na status /TMY.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Ogólne i szczególne warunki oraz inne informacje, których należy szukać u kandydatów, zostaną określone w ofertach pracy İŞKUR. Ogłoszenia te będą publikowane w İŞKUR w dniach 06.12.2022 - 12.12.2022. Kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu, będą zgłaszać się za pośrednictwem İŞKUR w okresie ogłoszenia.

Kandydaci do 4 (cztero)-krotności liczby stanowisk określonej w ogłoszeniu o pracę zostaną wezwani na egzamin ustny i praktyczny. Kandydaci ci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku losowania w obecności notariusza. Miejsce i data losowania zostaną określone w ogłoszeniu o pracę İŞKUR, a także zostaną ogłoszone na stronie internetowej odpowiedniej Regionalnej Dyrekcji Leśnictwa. W tym zakresie na adresy kandydatów nie zostanie wysłane żadne pisemne zawiadomienie. Okres próbny wszystkich ogłaszanych stanowisk wynosi dwa miesiące zgodnie z Kodeksem pracy nr 4857. W przypadku, gdy kandydaci na pracowników podlegają zakładowemu układowi zbiorowemu pracy stosowanemu w naszej administracji, okres próbny będzie wynosił cztery miesiące.

Podczas gdy egzamin ustny kandydatów ubiegających się o status niepełnosprawnego odbędzie się w województwie, w którym znajdują się siedziby Dyrekcji Regionalnych, egzamin ustny i praktyczny kandydatów ubiegających się o status byłego skazanego/TMY odbędzie się w Ankarze , w ramach organu Generalnej Dyrekcji Leśnictwa. Wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji, dokumentów, których należy wymagać od kandydatów, rysunku notarialnego, miejsca i terminu egzaminu zostaną podane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Leśnictwa i Regionalnych Dyrekcji Leśnych.

Każdy kandydat będzie mógł aplikować tylko na jedno otwarte ogłoszenie o pracę. Ponadto zgłoszenia kandydatów niespełniających warunków zapotrzebowania mogą zostać zakończone przez administrację na każdym etapie ogłaszania, losowania, egzaminowania i nominacji.

Günceleme: 30/11/2022 12:42

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar