Ośrodek narciarski Sarıkamış będzie wynajmowany na 3 lata

Ośrodek narciarski Sarikamis będzie wynajmowany na rok
Ośrodek narciarski Sarıkamış będzie wynajmowany na 3 lata

Specjalna Administracja Prowincji Kars wynajmie ośrodek narciarski Sarıkamış na 3 lata

Urządzenia mechaniczne, trasa narciarska i inne dodatki w ośrodku narciarskim Sarıkamış przydzielone naszej Specjalnej Administracji Wojewódzkiej zostały wystawione na przetarg zgodnie z 3 artykułem ustawy nr.
Szacowany koszt- Okres przetargowy Wadium
% 3
Procedura przetargowa / Rodzaj przetargu Miejsce przetargu Data i godzina przetargu
£ 5.421.326,76 3 ROK £ 162.639,80 Procedura aukcji otwartej / Obsługa obiektów narciarskich Sarıkamış metodą aukcji otwartej zgodnie z art. 2886 ustawy nr 45 o D.İ. Walne Zgromadzenie Prowincji Kars Sala Posiedzeń Komitetu Wojewódzkiego Budynku Usług 25.10.2022
14.00 godz.

1- Wstępna gwarancja przetargu wynosi 3% Szacunkowej Wartości wynajmowanej nieruchomości. Gwarancja tymczasowa zostanie zdeponowana w gotówce na rachunku powierniczym o numerze TR82 0001 0001 4726 1752 2650 05 w Sekretariacie Generalnym Specjalnej Administracji Prowincji Kars, oddział TC Ziraat Bankası Kars, jak podano w ogłoszeniu.

2- Licytanci, turystyka itp. Są oni zobowiązani do przedłożenia dokumentów, które otrzymali z Izby Przemysłowo-Handlowej lub Wojewódzkich Dyrekcji Kultury i Turystyki lub właściwych izb zawodowych, wskazujących, że mogą prowadzić celowe działania, jako załącznik do swoich wniosków.

3- Prowadzić ośrodek narciarski przez co najmniej 3 (trzy) lata.

4- Miejscem, w którym będzie można zobaczyć i uzyskać specyfikację, jest Specjalna Prowincjonalna Dyrekcja Operacji i Oddziałów Administracji Kars.

5-  Aby wziąć udział w przetargu, oferenci muszą złożyć następujące dokumenty.

Dla prawdziwych osób;
a) kopię zatwierdzonego dowodu osobistego,
b) Certyfikat Legalnego Pobytu w Turcji,
c) Oświadczenie poświadczonego podpisu,
d) pełnomocnictwo notarialne wystawione w ciągu roku dla osób, które będą uczestniczyć przez pełnomocnika,
e) Pokwitowanie gwarancji przetargowej lub pismo gwarancyjne wystawione po 17.10.2022 w imieniu przedsiębiorcy
f) jeśli jest podatnikiem;
f1) Urząd skarbowy, z którym jest powiązany
f2) Numer NIP
f3) Dokument wykazujący brak długu podatkowego.
g) Podpisany tekst specyfikacji,
Dla osób prawnych (spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie, spółka itp.)
a) Dokument potwierdzający wpis osoby prawnej do rejestru, uzyskany z sądu miejsca, w którym znajdują się centra administracyjne, lub z Izby Przemysłowo-Handlowej, w której jest zarejestrowana, lub z podobnego organu, w rok przetargu,
b) pełnomocnictwa notarialne osób, które wezmą udział w przetargu lub złożą ofertę przez pełnomocnika w imieniu osoby prawnej, potwierdzające, że są umocowane do reprezentowania osoby prawnej oraz dokumenty pełnomocnictwa osób, które wezmą udział w przetargu jako upoważniony,
c) Jeżeli osoba prawna jest podatnikiem;
c1) Urząd skarbowy, z którym jest powiązany
c2) Numer NIP
c3) Dokument wykazujący brak długu podatkowego.
d) Podpisany tekst specyfikacji,
e) Dowód bankowy dotyczący gwarancji tymczasowej wystawionej w imieniu przedsiębiorstwa lub list gwarancyjny wystawiony nie wcześniej niż 17.10.2022.
f) Zatwierdzony okólnik z podpisami
Ofertę należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji 6- Uznaje się, że osoby biorące udział w przetargu zaakceptowały wcześniej wszystkie warunki zawarte w specyfikacji operacyjnej.
7- Opóźnienia pocztowe nie będą przyjmowane w przypadku wniosków składanych pocztą.
8- Administracja może złożyć ofertę zgodnie z art. 2886 ustawy o przetargach państwowych nr 29.
9- Termin składania wniosków upływa do godziny 25.10.2022 we wtorek, 14.00.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar