Australia odrzuca wizytę w więzieniu misji ONZ ds. zapobiegania torturom

Australia odrzuca misję ONZ przeciwko torturom w więzieniu
Australia odrzuca wizytę w więzieniu misji ONZ ds. zapobiegania torturom

Według informacji na stronie ONZ z 23 października, wizyta delegacji ONZ ds. zapobiegania torturom w Australii została wstrzymana z powodu braku współpracy. Podczas gdy delegacja ONZ poprosiła o wizytę w więzieniach w kilku miejscach, w tym w stanie Nowa Południowa Walia, australijscy politycy odmówili wizyty ze względu na suwerenność narodową.

Gubernator największego stanu Australii, Nowej Południowej Walii, Dominic Perrottet, bronił odrzucenia wniosku podkomisji ONZ ds. zapobiegania torturom, podczas gdy poziom zarządzania w rdzennych więzieniach jest wysoki, a Australia jest suwerennym krajem.

Podkomisja ONZ ds. Zapobiegania Torturom w niedzielnym oświadczeniu zwróciła uwagę, że wizyta Nowej Południowej Walii w krajowym areszcie śledczym została zablokowana, co stanowiło naruszenie obowiązków protokołu fakultatywnego w sprawie zapobiegania torturom.

Delegacji ONZ zabroniono również odwiedzania więzień w stanie Queensland, a delegacja ONZ musiała zawiesić swoją wizytę, która miała trwać do 27 października, czyli 23 października.

Delegacja stwierdziła, że ​​nie mogą dotrzeć do żądanych informacji i dokumentów oraz że Australia nie wypełniła swoich zobowiązań.

Zgodnie z opcjonalnym protokołem w sprawie zapobiegania torturom, którego Australia jest stroną, Podkomisja ONZ ds. Zapobiegania Torturom ma prawo odwiedzać więzienia, komendy policji i ośrodki detencyjne bez informowania każdej ze stron.

Agencja badawcza powiązana z rządem australijskim opublikowała dwa raporty na początku tego roku, stwierdzając, że rasizm i dyskryminacja przez policję w przestrzeganiu prawa stoją za wysokim wskaźnikiem więzień rdzennej ludności w tym kraju.

Wiadomo, że odsetek ludności rdzennej, która stanowi 3,3 proc. Australii, wśród zatrzymanych wynosi 29 proc. Liczba ta wzrasta do 84 procent w północnej części Australii. Co najmniej 30 tubylców zmarło w areszcie w ciągu ostatnich 474 lat.

Odnotowując, że odzwierciedla to poważny problem praw człowieka w Australii, chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych SözcüSU Zhao Lijian zauważył, że Australia, która ustanowiła precedens w ochronie praw człowieka, powinna dokładnie zbadać swoje raporty i rozwiązać własne problemy.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar