Generalna Dyrekcja Leśnictwa zatrudni 74 stałych pracowników niepełnosprawnych i byłych skazanych

Dyrekcja Generalna Leśnictwa 102 Rekrutacja personelu kontraktowego do wykonania
Dyrekcja Generalna Leśnictwa 102 Rekrutacja personelu kontraktowego do wykonania

44 niepełnosprawnych i 30 byłych skazanych do zatrudnienia w wojewódzkiej organizacji naszej Dyrekcji Generalnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie procedur i zasad stosowanych przy rekrutacji pracowników do instytucji i organizacji publicznych oraz rozporządzeniem w sprawie procedur i zasad Zgłoszony jako pracownik do rekrutacji byłych skazanych lub osób poszkodowanych, które nie są niepełnosprawne w walce z terroryzmem, do instytucji i organizacji publicznych.W statusie TMY zostanie zatrudnionych łącznie 74 stałych pracowników.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Ogólne i szczególne warunki oraz inne informacje, których należy szukać u kandydatów, zostaną określone w ofertach pracy İŞKUR. Ogłoszenia te będą publikowane w İŞKUR w dniach 24.01.2022 - 28.01.2022. Kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu, będą zgłaszać się za pośrednictwem İŞKUR w okresie ogłoszenia.

Kandydaci 4 (cztery) razy liczba stanowisk, które mają być określone w ogłoszeniu o pracę, zostaną zaproszeni do egzaminu ustnego i praktycznego. Kandydaci ci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku losowania, które zostanie wylosowane w obecności notariusza. Miejsce i termin losowania zostaną podane w ogłoszeniu o pracę İŞKUR, a także zostaną ogłoszone na stronie internetowej właściwej Regionalnej Dyrekcji Leśnictwa. W związku z tym na adresy kandydatów nie będą wysyłane żadne pisemne powiadomienia. Okres próbny wszystkich stanowisk podlegających ogłoszeniu wynosi dwa miesiące zgodnie z ustawą Prawo pracy nr 4857.

Ogłoszone zostaną wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji, dokumentów wymaganych od kandydatów, rysunku notarialnego oraz miejsca i terminu egzaminów ustnych i praktycznych dla kandydatów niepełnosprawnych oraz egzaminów ustnych i praktycznych dla kandydatów na byłych skazanych na stronie Dyrekcji Regionalnych. Zgłoszenia kandydatów, którzy później zostaną uznani za niespełniających warunków zapotrzebowania, mogą zostać wycofane przez administrację na każdym etapie procesu ogłaszania, losowania, egzaminowania i rekrutacji.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar