Uwaga dla kandydatów umieszczonych w TCDD Tasimacilik AS z KPSS Central Assignment!

Transport TCDD
Transport TCDD

Dokumenty wymagane od kandydatów umieszczonych w Dyrekcji Generalnej TCDD Tasimacilik AS z centralnym mianowaniem KPSS 2020/2WYMAGANE DOKUMENTY:

1) 2 Notarialna próbka dyplomu  (W przypadku przedłożenia oryginału dyplomu wystarczy zatwierdzenie kserokopii dyplomu przez urzędnika TCDD Taşımacılık A.Ş.)

2) 2 próbki dyplomu ukończenia szkoły średniej lub dokument ze szkoły  (Dla tych, których okres edukacji wynosi 4 lata lub przygotowawczy + 3 lata)

3) 2 Świadectwo absolutorium (Dla osób, które odbyły służbę wojskową) lub zaświadczenia o statusie wojskowym (dla osób, które odłożyły) (można je uzyskać w odpowiednich instytucjach lub w systemie e-administracji)

4) 2 Przykład Certyfikowanej Karty Identyfikacyjnej (W przypadku okazania oryginału dowodu osobistego wystarczy zatwierdzenie kserokopii dowodu osobistego przez TCDD Taşımacılık A.Ş.

5) 2 Dokument wyników YDS (Ci, którzy mają dokument wynikowy YDS na poziomie ABC, są również zobowiązani do przyniesienia dokumentu, ponieważ wpłynie to na opłaty kontraktowe).

6) 2 Certyfikat serwisowy (Dla osób, które pracowały w jakiejkolwiek instytucji zabezpieczenia społecznego) (Można uzyskać od odpowiednich instytucji lub systemu e-administracji)

7) Oświadczenie adresu (Można go uzyskać od odpowiednich instytucji lub systemu e-administracji)

8) 6 Zdjęcia wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy  (Dla formularza badania psychotechnicznego +3 techników wagonów i funkcjonariuszy organizacji pociągów)

9) Rejestracja 2 (Można go uzyskać od odpowiednich instytucji lub systemu e-administracji)

10) Dokument wynikowy umieszczenia KPSS 2020/2

11) Formularz informacyjny dla kandydata (Formularz w załączniku-4 zostanie wypełniony w całości, wydrukowany i podpisany na jednej stronie).

12) Sprawozdanie Rady Zdrowia

Dla kandydatów mianowanych na prawnika, kasjera, konduktora, oficera, inżyniera, tłumacza, technika, technika; Raport Rady Zdrowia z podpisem co najmniej 5 lekarzy, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, do pobrania z pełnoprawnych szpitali państwowych lub oficjalnych szpitali uniwersyteckich (raporty z prywatnych szpitali nie będą akceptowane!)

Dla kandydatów na stanowisko Technika Wagonów i Oficera Organizacji PociągówW sprawozdaniach komisji ds. Zdrowia podpisanych przez co najmniej 1 lekarzy, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, które można uzyskać z autoryzowanych pełnoprawnych szpitali państwowych lub oficjalnych szpitali uniwersyteckich w załączniku 8, ZAWSZE MIEJ SZCZEGÓŁY OKREŚLONE PONIŻEJ: (Raporty otrzymane od placówki medycznej innej niż szpitale wymienione na liście w Aneksie 1 nie będą akceptowane!) (Patrz Aneks-1: Lista autoryzowanych szpitali)

1. W sprawozdaniu zarządu oko, ucho nos gardło, interna, neurologia, chirurgia ogólna, psychiatria, ortopedia i traumatologia, kardiologia Należy dołączyć podpis lekarzy oddziałowych.

2. Każdy lekarz oddziałowy podejmie decyzję zgodnie z kryteriami zdrowotnymi określonymi dla jego oddziału w Warunkach zdrowotnych wymaganych dla pracowników wykonujących zadania o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, stanowiących załącznik do rozporządzenia w sprawie obowiązków krytycznych dla bezpieczeństwa kolei. (Patrz Załącznik-2: Warunki zdrowotne) Ponadto muszą być spełnione warunki zdrowotne określone w Dyrektywie dotyczącej zdrowia i psychotechniki naszej instytucji. (Patrz Załącznik-3: TCDD Taşımacılık A.Ş. Dyrektywa dotycząca zdrowia i psychotechniki)

3. Zapisanie obrazowania, wyników laboratoryjnych i wyników badań fizykalnych do odpowiedniego wydziału w raporcie komisji ds. Zdrowia; Informacje o badaniu audiometrycznym (słuchu) lub wyniku badania, informacje o badaniu wzroku Technik wagonów dla kandydatówPracuje jako technik wagonów."Lub"Działa w grupie (B).„; Oficer organizacji pociągu dla kandydatówPracuje jako urzędnik ds. Organizacji pociągów."Lub"Działa w grupie (A).Fraza „musi być obecna.

Jednak załączony jest raport komisji lekarskiej:

  • Badanie koloru (wykonany test Ishihora),
  • Stopnie widzenia (prawe i lewe oczy są określane osobno),
  • Test przesiewowy (w przypadku używek i narkotyków wynik musi być ujemny),
  • Badanie słuchu (w wyniku audiometrii ile metrów usłyszał przeciętny szept w tonie czystym),
  • Szczegółowe wyniki analizy krwi (badanie przesiewowe krwi pełnej-AST-ALT-GGT-Mocznik-Kreatynina-Hbs Ab-Hbs Ap-HIV-HCV-T3-T4-T5H),
  • Wzrost, waga, BMI, ciśnienie krwi, prześwietlenie klatki piersiowej, badanie czynności układu oddechowego, badanie moczu,

należy znaleźć wyniki testu.

Ponadto kandydaci, którzy zostaną mianowani na stanowisko technika wagonów i kierownika organizacji pociągów, muszą zdać egzamin psychotechniczny przeprowadzany przez naszą instytucję.

Kandydaci przygotowali wyżej wymienione dokumenty i zlecili TCDD Taşımacılık A.Ş. Departament Kadr i Administracji Dyrekcji Generalnej (adres: Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi nr: 18C Gar-Altındağ / Ankara) osobiście.

Nie: Kandydaci, którzy w całości przygotowali wszystkie ww. Dokumenty, zobowiązani są do wcześniejszego umówienia się na spotkanie ze względu na warunki pandemii i przybycia do naszej Dyrekcji Generalnej w wyznaczonym terminie. Kandydaci personel@tcddtasimacilik.gov.tr Umówią się na spotkanie wysyłając e-mail ze swoim imieniem, nazwiskiem i numerami telefonów na swój adres. Kandydaci mogą wskazać w treści wiadomości odpowiednie dla nich dni. Dni żądane przez kandydatów zostaną ocenione na podstawie dostępności. Kandydaci, którzy nie określą dnia, zostaną wezwani do dostarczenia dokumentów w pierwszym dostępnym dniu. Kandydaci zostaną powiadomieni o wyznaczonej godzinie spotkania telefonicznie i e-mailem.

Zgłoszenia złożone po 26 lutego 2021 roku i / lub pocztą nie będą przyjmowane.

Załącznik-1: Lista autoryzowanych szpitali kliknij tutaj 

Załącznik-2: Warunki zdrowotne wymagane dla pracowników wykonujących krytyczne dla bezpieczeństwa zadania na kolei kliknij tutaj

Załącznik-3: TCDD Taşımacılık A.Ş. Wskazówki zdrowotne i psychotechniczne kliknij tutaj 

Załącznik-4: Formularz informacyjny dla kandydata kliknij tutaj 

sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar