Rejestr gruntów i kataster w celu pozyskania 5 asystentów specjalistów

Rekruta dokona asystent eksperta ewidencji gruntów i katastru
Rekruta dokona asystent eksperta ewidencji gruntów i katastru

Spośród absolwentów wyszczególnionych poniżej wydziałów rekrutowanych będzie 5 zastępców ekspertów ds. Ksiąg wieczystych i katastralnych do pracy w Centralnej Organizacji Generalnej Dyrekcji Ksiąg Wieczystych i Katastru.


DATA ZGŁOSZENIA I ŻĄDANE DOKUMENTY

Wnioski składane są w dniach 27.11.2020 - 04.12.2020 przez Generalną Dyrekcję Ksiąg Wieczystych i Systemu Wniosków Katastralnych (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/) za pośrednictwem mediów elektronicznych, doręczanie dokumentów, pocztą, e-mailem itp. Wnioski składane środkami nie będą brane pod uwagę. Przez kandydata podczas aplikacji;

1) dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów lub, w przypadku osób, które ukończyły edukację za granicą, dokument potwierdzający, że równoważność dyplomu została uznana przez właściwą administrację,

2) dokument wynikowy KPSS,

3) CV pisemne,

4) zdjęcie paszportowe,

Zostanie zeskanowany i załadowany do systemu.

Również wśród kandydatów;

1) Pisemne oświadczenie, że nie ma przeszkód w ciągłym pełnieniu obowiązków zdrowotnych,

2) Pisemne oświadczenie o stanie służby wojskowej dla kandydatów płci męskiej,

3) Pisemne oświadczenie o niekaralności.

Zostanie on pobrany elektronicznie podczas składania wniosku.

Dokumenty i oświadczenia otrzymane w środowisku elektronicznym zostaną fizycznie złożone przez kandydata na żądanie Urzędu.

Spośród tych, których zgłoszenia zostaną przyjęte i których nazwiska znajdują się wśród osób, które mogą przystąpić do egzaminu konkursowego, egzaminy osób, które złożyły fałszywe oświadczenia zostaną uznane za nieważne, ich nominacje nie zostaną dokonane i zostaną odwołane w przypadku ich powołania. Personel w tej sytuacji nie będzie mógł dochodzić żadnych praw, a skarga zostanie wniesiona do Biura Prokuratora Generalnego w celu zastosowania odpowiednich przepisów tureckiego kodeksu karnego.

 FORMULARZ I MIEJSCE EGZAMINU

1) Egzamin konkursowy odbędzie się wyłącznie w formie ustnego egzaminu w Ankarze.

2) Spośród kandydatów, których zgłoszenia zostaną przyjęte, do egzaminu ustnego zaproszeni zostaną 4-krotność ogłoszonej liczby stanowisk dla każdego wydziału. Do egzaminu ustnego będzie mogło przystąpić łącznie 1 kandydatów, w tym pierwszych 8 kandydatów z wydziału informatyki i pierwszych 12 z wydziału inżynierii oprogramowania. Kandydaci, którzy uzyskają taki sam wynik jak ostatni kandydat, zostaną zaproszeni do egzaminu.

3) Lista kandydatów uprawnionych do przystąpienia do egzaminu, termin egzaminu oraz miejsce egzaminu znajdują się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej (http://www.tkgm.gov.tr) będzie ogłoszone. Kandydaci nie zostaną powiadomieni oddzielnie.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy