Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa kupi 13 zakontraktowanych specjalistów IT

Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa zleciło zatrudnienie ekspertów IT
Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa zleciło zatrudnienie ekspertów IT

Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa, które ma być zatrudnione w Departamencie Departamentu Informatyki, w załączniku nr 375 do dekretu z mocą ustawy nr 6 i na podstawie tego artykułu, w jednostkach przetwarzających informacje na dużą skalę w instytucjach i organizacjach publicznych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym z dnia 31.12.2008 i numer 27097. Zgodnie z ósmym artykułem rozporządzenia w sprawie zasad i procedur zatrudniania zatrudnionych pracowników IT, 8 (trzynastu) zatrudnionych pracowników IT zostanie zatrudnionych w ramach stażu zgodnie z kolejnością egzaminów ustnych przeprowadzanych przez nasze Ministerstwo.

WARUNKI STOSOWANIA


a) Aby spełnić warunki określone w art. 657 ustawy o urzędnikach państwowych nr 48,

b) Aby ukończyć czteroletnie wydziały inżynierii komputerowej, inżynierii oprogramowania, elektrotechniki, inżynierii elektronicznej, elektrotechniki i inżynierii przemysłowej wydziałów lub instytucji szkolnictwa wyższego, których równoważność została zaakceptowana przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego,

c) wydziały przyjęte z wydziałów inżynieryjnych wydziałów prowadzących kształcenie przez cztery lata inne niż wymienione w lit. b), wydziały literatury naukowej, wychowania i nauk edukacyjnych, wydziały zajmujące się kształceniem w zakresie informatyki i technologii oraz wydziały statystyki, matematyki i fizyki, absolwent teorii szkolnictwa wyższego (absolwenci wydziałów wspomniani w tej sekcji mogą ubiegać się o dwukrotność miesięcznego pułapu opłaty kontraktowej brutto)

d) Posiadanie co najmniej 3 (trzech) lat doświadczenia zawodowego w zakresie oprogramowania, projektowania i rozwoju oprogramowania, zarządzania tym procesem lub instalacji i zarządzania wielkoskalowymi systemami sieciowymi, co najmniej 5 (pięciu) lat dla innych, (Przy ustalaniu doświadczenia zawodowego brany jest pod uwagę personel serwisowy, którego pracownicy podlegają ustawie nr 657 jako personel informacyjny lub art. 4 tej samej ustawy oraz status umowny zgodnie z dekretem ustawy nr 399 oraz okresy pracy udokumentowane jako personel IT w sektorze prywatnym podlegającym zakładowi ubezpieczeń społecznych)

d) Aby udokumentować, że znają co najmniej dwa z obecnych języków programowania, pod warunkiem, że posiadają wiedzę na temat sprzętu komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz ustalonego zarządzania siecią i bezpieczeństwa,

e) Jeżeli aktywny kandydat nie osiągnął wieku służby wojskowej lub osiągnął wiek służby wojskowej, odbył czynną służbę wojskową lub jest zwolniony, przełożony lub przeniesiony do klasy rezerwowej.

SPOSÓB STOSOWANIA, MIEJSCE I TERMIN

Kandydaci mogą ubiegać się tylko o jedno z ogłoszonych stanowisk. Po kompletnym i poprawnym wypełnieniu dokumentów wymienionych w ogłoszeniu,

aplikacje razem; Między 07.05.2020 a 22.05.2020 https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adres

zostanie to zrobione elektronicznie. Ponieważ wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną poczta Zgłoszenia przez lub osobiście nie będą przyjmowane.

Ponieważ wnioski będą składane za pomocą hasła do e-administracji, kandydaci (www.turkiye.gov.t jest) należy znaleźć konto. Aby korzystać z wymienionego konta, kandydaci muszą otrzymać hasło do e-administracji. Kandydaci osobiście stosują kopertę zawierającą hasło do e-administracji z Centralnych Dyrekcji PTT.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJBądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar