Zwiększono płatności wspierające dochód na bezpłatny transport miejski

Zwiększono płatności wspierające dochód na bezpłatny transport miejski
Zwiększono płatności wspierające dochód na bezpłatny transport miejski

Zwiększono miesięczną wypłatę wsparcia dochodu wypłacaną przez Ministerstwo Rodziny i Opieki Społecznej właścicielom prywatnych autobusów publicznych i pojazdów transportu morskiego przewożących osoby niepełnosprawne, starsze, krewnych męczenników i weteranów. Wraz ze zmianą rozporządzenia opublikowaną w Dzienniku Urzędowym dotyczącą podwyżki, miesięczna kwota wsparcia w wysokości 2250 TL dla każdego prywatnego pojazdu transportu morskiego zapewniającego miejski transport publiczny wzrosła do 3375 TL, a każda usługa transportowa zapewniająca usługi miejskiego transportu publicznego w Ankarze i gmin metropolitalnych Stambułu.Miesięczne wsparcie wypłacane na pojazd zostało zwiększone do 2992,5 TL, 4500 TL, aw innych prowincjach z gminami metropolitalnymi wsparcie z 2250 TL zostało zwiększone do 3375 TL.

W Dzienniku Urzędowym zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i zasad wypłaty zasiłku dochodowego w zakresie bezpłatnych przejazdów, przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Skarbu i Finansów.

Wraz z Rozporządzeniem w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie trybu i zasad wypłacania zasiłku w ramach bezpłatnych przejazdów, zasiłek dochodowy udzielany przewoźnikom każdego środka transportu realizującego usługi miejskiego transportu zbiorowego oraz prywatnego transportu morskiego pojazdy należące do osób prywatnych lub firm upoważnionych przez gminy, opłaty zostały podwyższone o 1 proc., ze skutkiem od 2023 lipca 50 r.

Wraz ze zmianą dokonaną w artykule regulującym wysokość płatności ww. kwota wsparcia na miejski transport publiczny w gminach metropolitalnych Ankary i Stambułu.Miesięczne wsparcie w wysokości 1 TL na każdy środek transportu obsługujący usługę zostało zwiększone do 2023 TL.

W pozostałych województwach z gminami metropolitalnymi miesięczne wsparcie w wysokości 2250 TL dla każdego środka transportu obsługującego miejski transport publiczny zostało zwiększone do 3375 TL, a miesięczne wsparcie dla każdego środka transportu obsługującego miejski transport publiczny w województwach bez gmin metropolitalnych zostało zwiększone do 1800 TL i 2700 TL. .

Płatności wspierające dochód na transport

Z kolei w ramach aplikacji bezpłatnych przejazdów, która umożliwia osobom niepełnosprawnym, starszym, krewnym męczenników i weteranów bezpłatne korzystanie z lądowych, morskich, kolejowych, prywatnych autobusów publicznych i pojazdów transportu morskiego w mieście, 2015 miliard 1 od 662 roku do dnia dzisiejszego wypłacono wsparcie dochodu w milionach TL.

Günceleme: 24/05/2023 15:15

Podobne reklamy