Ministerstwo Kultury i Turystyki zatrudni 500 pracowników kontraktowych

Ministerstwo Kultury i Turystyki otrzyma stałych pracowników
Ministerstwo Kultury i Turystyki otrzyma stałych pracowników
Subskrybuj  


Załącznik nr 657 do Zasad dotyczących zatrudniania pracowników kontraktowych, który został wprowadzony w życie Decyzją Rady Ministrów z dnia 4 r. i numer 06/06, zgodnie z art. 1978 ust. (B) ustawy o służbie cywilnej nr 7 w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Turystyki Na podstawie rankingu grupowego KPSS (B) 15754, łącznie 2 pracowników kontraktowych, w tym 2020 ochroniarzy i ochroniarzy oraz 400 pracowników pomocniczych (pracowników sprzątających), zostaną zatrudnieni bez pisemnego i ustnego egzaminu, do zatrudnienia zgodnie z ustępem (b) artykułu IX.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI OGÓLNE

Kwalifikacje poszukiwane powyżej, ogólne warunki określone w art. 657 ustawy nr 48 oraz następujące warunki szczególne są wymagane dla wnioskodawców:
1. Bycie obywatelem tureckim

2. mieć ukończone 18 lat w dniu upływu terminu składania wniosków

3. Nie być pozbawionym praw publicznych

4. Nawet jeśli upłynęły terminy określone w art. 53 tureckiego kodeksu karnego; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, sprzeniewierzenie, wymuszenie, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, oszustwo Nie podleganie karze upadłości, zmowa przetargowa, sfałszowanie świadczenia pranie wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przemytu

5. Pod względem służby wojskowej;

  • a) Nie związane ze służbą wojskową
  • b) Nie będąc w wieku wojskowym
  • c) Jeśli służba wojskowa osiągnęła wiek czynnej służby lub przełożona lub klasa zastępcza, która ma zostać wydana,

6. Brak choroby psychicznej, która może uniemożliwić mu ciągłe wykonywanie obowiązków.

WARUNKI SPECJALNE

1- Posiadanie kwalifikacji przeciwnych do stanowiska, które ma być preferowane

2- Zgodnie z wynikami Publicznego Egzaminu Doboru Kadr 2020, mieć co najmniej 93 i więcej punktów z KPSSP94 dla absolwentów studiów wyższych i KPSSP55 dla absolwentów szkół średnich (liceum lub równoważne)

3- Brak emerytury lub renty z żadnego zakładu ubezpieczeń społecznych

4- Status wnioskodawców; Art. 657/B ustawy o służbie cywilnej nr 4 stanowi: „W przypadku rozwiązania przez ich instytucje umowy z osobami zatrudnionymi w ten sposób z powodu naruszenia przez nich zasad umowy o świadczenie usług lub w przypadku rozwiązania umowy jednostronnie w terminie w okresie obowiązywania umowy, z wyłączeniem wyjątków określonych Decyzją Prezesa, instytucje nie podlegają zwolnieniu przed upływem jednego roku od daty rozwiązania umowy. Nie mogą być zatrudniane na stanowiskach pracowników kontraktowych.” przestrzegać

SPOSÓB I MIEJSCE STOSOWANIA

1. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną w dniach 07-12.

2. Kandydaci, którzy chcą aplikować, powinni złożyć wniosek poprzez Career Gateway, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.
3. Zgłoszenia kandydatów, którzy nie spełniają żadnego z wymaganych warunków, nie będą oceniane.

4. Kandydaci będą mogli ubiegać się o stanowisko tylko w oparciu o jedno województwo i status wykształcenia, a wnioski na więcej niż jedno województwo lub kwalifikację (studia, stanowisko) nie będą przyjmowane, ponieważ będą brali udział w rankingu, na preferowana przez nich prowincja.

5. Kandydaci będą mogli przeglądać informacje rekrutacyjne na stronie internetowej naszego Ministerstwa oraz w Bramie Karier.

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar