TÜBİTAK 32 Personel do rekrutacji

TÜBİTAK 32 Personel do rekrutacji
TÜBİTAK 32 Personel do rekrutacji

Turecka Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych (TUBITAK), Instytut Zarządzania Przemysłowego w Turcji (TÜSSİDE) zatrudnią 34 pracowników.


PROCES APLIKACJI

a) Aby ubiegać się o ogłoszenie, należy zarejestrować się w Systemie Podań o pracę pod adresem „www.tusside.tubitak.gov.tr”. (Przy tworzeniu CV do aplikacji obowiązkowe jest dodanie wszystkich wymaganych dokumentów do systemu drogą elektroniczną). Aplikacje nie będą przyjmowane, z wyjątkiem aplikacji złożonych za pośrednictwem Systemu Podań o pracę.

b) Wnioski należy składać nie później niż 30 / 10 / 2020: 17: 00.

c) Aplikacje będą oceniane na podstawie kodu referencyjnego reklamy. Kandydaci będą mogli aplikować, wybierając kod referencyjny publikacji z systemu aplikacji o pracę. Wnioski złożone bez wybrania kodu referencyjnego nie będą rozpatrywane. Kandydat będzie mógł ubiegać się o maksymalnie 1 (jedno) stanowisko z kodem referencyjnym.

d) Od kandydatów posiadających stopnie licencjackie i magisterskie na każde stanowisko Sekcja „Ogólne warunki dla kandydatów”

Zgodnie z artykułem (e), pięciokrotność liczby rekrutowanych pracowników, począwszy od najwyższego wyniku, kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wśród kandydatów posiadających stopień naukowy doktora w specjalności dział „Ogólne warunki dla kandydatów”

Zgodnie z lit. f), począwszy od najwyższego wyniku, na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci do 5-krotnej liczby pracowników, którzy mają zostać uwzględnieni w rankingu. Jeśli są inni kandydaci z taką samą liczbą punktów, jak ostatni z kandydatów sklasyfikowanych, kandydaci ci również zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

e) Artykuł (e) części „Ogólne warunki wymagane od kandydatów” w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia licencjackie za granicą oraz w części „Ogólne warunki wymagane przez kandydatów” w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia doktoranckie za granicą.

Pozycje (e) if) nie będą poszukiwane jako warunek i ci kandydaci będą oceniani oddzielnie.

f) Kandydaci kwalifikujący się do rozmowy kwalifikacyjnej będą mogli dokonać „oceny technicznej” przed rozmową.

g) Kandydaci będą oceniani na podstawie oświadczenia, które złożyli w systemie aplikacji podczas aplikacji, a jeśli wprowadzone informacje są nieprawidłowe lub brakuje któregokolwiek z wymienionych poniżej dokumentów, zgłoszenie zostanie uznane za nieważne.

  • Dokument wynikowy z egzaminu wstępnego na uniwersytet (zatwierdzony przez OSYM lub wydrukowany w Internecie z kodem kontrolnym),
  • Dokument potwierdzający dopuszczenie do egzaminu na uniwersytet (zatwierdzony przez OSYM lub wydrukowany w Internecie z kodem kontrolnym),
  • Dyplom licencjata / świadectwo ukończenia / świadectwo ukończenia studiów wyższych YÖK (uzyskane za pośrednictwem e-administracji i posiadające kod kontrolny) - i wyższe, jeśli są dostępne - (Certyfikat równoważności dla osób, które ukończyły edukację na uczelniach za granicą),
  • Licencjackie - i jeśli takie istnieją - Transcript of Records,
  • Dokument wynikowy z egzaminu z języka obcego,
  • Zatwierdzony Certyfikat Zatrudnienia (w tym wejście-wyjście z pracy, tytuł i praca) oraz Oświadczenie o świadczeniu usług ubezpieczeniowych (uzyskane za pośrednictwem e-administracji i posiadające kod kontrolny) uzyskane od kandydatów z doświadczeniem (doświadczenie zawodowe).
  • Aktualne CV (Twoje CV powinno być przygotowane z kolorowymi zdjęciami w języku tureckim, w tym TR ID i numery telefonów),
  • Dokument potwierdzający status wojskowy (dla kandydatów płci męskiej).
  • Kandydat, którego wykształcenie w Turcji zostało uznane za równoważne z jedną z sekcji określonych w kodzie referencyjnym na podstawie decyzji o równoważności wydanej przez YÖK, musi dodać certyfikat równoważności do systemu aplikacji o pracę.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJpogawędzić


Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar