Instytut Medycyny Sądowej zatrudni 60 pracowników

Instytut Medycyny Sądowej zatrudni 60 pracowników
Instytut Medycyny Sądowej zatrudni 60 pracowników

Z Instytutu Medycyny Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości


1) w celu podjęcia pracy w centralnych i wojewódzkich organizacjach Instytutu Medycyny Sądowej, zgodnie z art. 657 / A ustawy nr 4 o służbie cywilnej;

Personel zostanie zatrudniony dla 1 Operatorów Przygotowania i Kontroli Danych, 24 Chemików, 4 Pracowników, 9 Techników Zdrowia, 18 Techników i 3 Szefów Kuchni, których lokalizacja, tytuł i kwalifikacje są określone w Załączniku 2, zgodnie z wynikami egzaminu ustnego przeprowadzonego przez Instytut Medycyny Sądowej.

2) Kandydaci, którzy weszli do KPSS 2018 i uzyskali co najmniej 70 punktów z wymaganego dla personelu rodzaju punktów, będą mogli ubiegać się o egzaminy ustne, które przeprowadzi Prezydium Instytutu Medycyny Sądowej. Osoby, które będą aplikować, muszą spełniać warunki określone w artykule 5 i 6 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości o egzaminowaniu, mianowaniu i przekazywaniu urzędników służby cywilnej oraz warunki określone w artykule 4 niniejszego ogłoszenia.

3) Kandydaci zostaną zaproszeni na egzaminy ustne, na 10-krotność ogłoszonej liczby stanowisk dla każdego pracownika, począwszy od najwyższej punktacji, na podstawie punktów uzyskanych z egzaminu centralnego.

4) Wnioskodawcy muszą spełnić następujące warunki ogólne i specjalne określone w załączniku 1.

Ogólne warunki:

a) być obywatelem Republiki Turcji,

b) spełnić wymagania wiekowe określone w art. 18 ustawy nr 2020 z dnia 657 września 40 r., czyli termin składania wniosków, i nie mieć ukończonych 35 lat od pierwszego dnia stycznia roku, w którym odbywa się egzamin centralny. (Wnioski będą mogły składać osoby urodzone 01 stycznia 1983 r. I później).

c) brak zainteresowania służbą wojskową lub osiągnięcie wieku służby wojskowej, odbycie czynnej służby wojskowej lub przełożenie lub przejście do klasy rezerwowej,

ç) nie zostać skazanym za przestępstwa wymienione w zmienionej klauzuli 657/48-A / 1 ustawy nr 5,

d) bez uszczerbku dla postanowień art. 657 ustawy nr 53, nie cierpi na jakąkolwiek chorobę psychiczną, która mogłaby przeszkodzić mu w ciągłym pełnieniu obowiązków,

e) nie pozbawienie praw publicznych,

f) Posiadać kwalifikacje edukacyjne wymagane dla pracowników, które mają zostać powołane w terminie składania wniosków.

5) Miejsce i sposób aplikacji:

Wnioski Instytutu Medycyny Sądowej http://www.atk.gov.tr zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej pod adresem. Żadne dokumenty nie będą wysyłane pocztą ani innymi kanałami komunikacji po złożeniu wniosku na stronie internetowej. Kandydaci zobowiązani są do przygotowania dokumentów w formacie PDF lub graficznym, gdyż zdjęcie i dokument wynikowy KPSS oraz dyplom lub dokument czasowego ukończenia studiów muszą zostać załadowane do systemu podczas aplikacji. Numer rejestracyjny aplikacji zostanie automatycznie nadany przez system kandydatom, którzy poprawnie zakończą proces aplikacji.

6) Daty składania wniosków:

Zgłoszenia rozpoczną się w poniedziałek, 7 września 2020 o godzinie 10.00:18, a zakończą w piątek, 2020 września 17.00 o godzinie XNUMX:XNUMX.

7) Ocena wniosków:

W zależności od poziomu wykształcenia kandydatów, którzy się zgłosili i których zgłoszenia zostały przyjęte, ranking zostanie sporządzony według najniższej punktacji, począwszy od najwyższego na podstawie wyników KPSS P3 i KPSS P93. W wyniku tego rankingu kandydat, który zajmie 10-krotnie wyższą lokatę niż ogłoszona liczba pracowników, będzie uprawniony do przystąpienia do egzaminu ustnego.

Zgłoszenia kandydatów, w przypadku których stwierdzono, że złożyli nieprawdziwe oświadczenia lub złożyli brakujące dokumenty w trakcie aplikacji i procedur, nie będą przyjmowane i zostaną anulowane, nawet w przypadku ich powołania. W takiej sytuacji przeciwko kandydatom zostaną podjęte kroki prawne na zasadach ogólnych.

Wyniki aplikacji i wyniki egzaminów zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu Medycyny Sądowej. Ponieważ ogłoszenia, ogłoszenia i zawiadomienia, które mają być opublikowane, będą miały formę zawiadomienia, żadne dodatkowe zawiadomienie nie będzie kierowane do kandydatów.

8) Miejsce, data i godzina egzaminu ustnego:

Egzaminy ustne dla wszystkich ogłoszonych pracowników odbędą się w siedzibie Instytutu Medycyny Sądowej w Bahçelievler w Stambule, a terminy egzaminów ustnych zostaną ogłoszone później.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJpogawędzić

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar