Generalna Dyrekcja Meteorologii zrekrutuje 9 pracowników na podstawie umowy

Zatrudniony zostanie personel kontraktowy dyrektora generalnego meteorologii
Zatrudniony zostanie personel kontraktowy dyrektora generalnego meteorologii

Dziennik Urzędowy z dnia 657 r. O numerach 4 i dołączony do decyzji Rady Ministrów nr 06/06 z dnia 1978 r., Która ma być zatrudniona w jednostkach organizacyjnych organizacji regionalnych w Generalnej Dyrekcji Meteorologii w zakresie art. 7 ust. B art. 15754 ustawy o urzędnikach służby cywilnej nr 28. 06 inżynierów i 1978 architekt metodą bezpośredniego umieszczania na podstawie grupowego egzaminu selekcji personelu publicznego (KPSS) (B) zgodnie z akapitem pierwszym lit. a) dodatkowego artykułu 16330 zasad dotyczących zatrudnienia pracowników kontraktowych opublikowanych w Zatrudniony zostanie 2 pracowników kontraktowych, w tym tytuł.


Przewodnik preferencji KPSS-2020/9, który zawiera zakontraktowane stanowiska personelu, które mogą być preferowane na poziomie licencjackim, został opublikowany na stronie internetowej ÖSYM od 08/07/2020. Wyniki egzaminów kandydatów, którzy przystąpili do publicznego egzaminu selekcyjnego (licencja 22-KPSS), który odbył się 2018 lipca 2018 r., Zostaną wykorzystane w transakcjach preferencyjnych. Kandydaci będą mogli dokonywać wyborów w dniach 08-13 lipca 2020 r., Wprowadzając numer identyfikacyjny TR i hasło za pośrednictwem strony internetowej ÖSYM zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku dotyczącym preferencji. Proces wysyłania preferencji z Internetu zakończy się o godz. 13 w dniu 2020 lipca 23.59 r. I okres ten nie zostanie przedłużony. Do procedur kwalifikacyjnych zostanie wykorzystany wynik KPSSP3. Kandydaci, którzy mają co najmniej 50 (pięćdziesiąt) powiązanych wyników egzaminów, mogą wybrać.

Zgodnie z decyzją Prezydenta opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 9 z dnia 5 r .; Podczas rekrutacji pracowników kontraktowych, którzy zostaną zatrudnieni przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa w 2020 r. Zgodnie z wynikami centralnego stażu, które ma odbyć bezpośrednio Dyrekcja OSYM, osoby, które obecnie pracują w instytucjach i organizacjach publicznych, nie zostaną powołane.

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami kandydaci, którzy mają prawo wyboru w tym miejscu, powinni zaznaczyć odpowiednią opcję na ekranie preferencji. Kandydaci, którzy wybiorą odpowiednią opcję, będą mogli wybrać w tym miejscu docelowym. Odpowiedzialność za oświadczenia złożone przez kandydatów spoczywa na nich. Kandydaci, którzy złożą fałszywe, wprowadzające w błąd lub fałszywe oświadczenia w tej dziedzinie, utracą wszelkie prawa wynikające z umieszczenia. Kandydaci, którzy złożą fałszywe, wprowadzające w błąd lub fałszywe oświadczenia, nie zostaną wyznaczeni przez Generalną Dyrekcję Meteorologii, nawet jeśli zostaną umieszczeni.

Pracując w charakterze personelu kontraktowego w instytucjach i organizacjach publicznych zgodnie z art. 657 / B ustawy o urzędnikach państwowych nr 4; Załącznik 657 do zasad dotyczących zatrudniania pracowników kontraktowych w artykule 4 / B (*) ustawy o urzędnikach służby cywilnej nr 06 (*) oraz decyzją Rady Ministrów z dnia 06/1978/7 oraz o tych, których umowy o świadczenie usług zostały rozwiązane lub tych, którzy wolą zajmować stanowiska umowne w niniejszym przewodniku. Należy wziąć pod uwagę, że zastosowanie będą miały postanowienia ust. 15754 i 1 art. Th (**). (*) Przepis w art. 3 / B ustawy o urzędnikach służby cywilnej nr 4: „W przypadku zatrudnienia w ten sposób umowy są rozwiązywane na podstawie ich teorii, ponieważ działają one wbrew zasadom umowy o świadczenie usług lub jeżeli rozwiązują umowę jednostronnie, z wyjątkiem wyjątków określonych decyzją Prezydencji w okresie obowiązywania umowy, O ile nie upłynął rok od daty wypowiedzenia, nie można ich zatrudnić na stanowiskach teoretycznych w ramach kontraktów ”. (**) Przepisy zawarte w ust. 657 i 4 dodatkowego artykułu 1 zasad dotyczących zatrudnienia pracowników kontraktowych: „... O ile nie minie rok, nie będzie można go ponownie zatrudnić na kontraktowych stanowiskach publicznych instytucji i organizacji. Konwencja;

a) od pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin lub ograniczonych czasem trwania projektu,

b) osoby, które zmieniły tytuły, przypisując je do pozycji związanych z tytułami w załączonym harmonogramie 4, które zostały wydane ze względu na ich status edukacyjny, w ramach art. 4,

c) Pomimo wniosku o relokację z powodu małżonka lub stanu zdrowia; Ci, którzy nie mogą zastosować przepisów załącznika 3 lit. b) lub c) z jakiegokolwiek powodu, dla którego nie ma jednostki usługowej, na którą można by zmienić, jest jednostka, ale nie ma wakatu o tym samym tytule i jakości lub nie może ona spełniać rzeczywistych warunków pracy przez co najmniej rok, jednostronni pracownicy końcowi mogą zostać ponownie zatrudnieni bez poddania ich rocznej kadencji. ”

Adres: Dyrekcja Generalna Departamentu Meteorologii Kütükçü Alibey Caddesi No: 4 06120 Kalaba, Keçiören / ANKARA

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar