Prezydencja Sądu Najwyższego dokona rekrutacji pracowników najemnych

Stały proces Sądu Najwyższego dokona zakupu pracowników
Stały proces Sądu Najwyższego dokona zakupu pracowników

Załącznik 657, zatytułowany „Wymagania egzaminacyjne w zakresie zatrudnienia pracowników kontraktowych”, uchwalony decyzją Rady Ministrów nr 4/06 z dnia 06/1978/7, zgodnie z art. 15754 ust. B ustawy o urzędnikach państwowych nr 2, która ma być zatrudniona pod Prezydium Sądu Najwyższego. Zgodnie z art. 2018 pracowników zostanie zatrudnionych na stanowiska określone w poniższej tabeli na podstawie umów z KPSS w 95 r. Na podstawie wyników egzaminu aplikacyjnego i ustnego lub ustnego.

Nr sekwencji pozycja Wynik roku / KPSS Status ukończenia szkoły liczba
1 Pracownik kontraktowy 2018 KPSSP3 Licencjat 5
2018 KPSSP93 Być absolwentem stopnia stowarzyszonego 15
2018 KPSSP94 Będąc absolwentem szkoły średniej 8
całkowity 28
2 Personel wsparcia kontraktowego (służący) 2018 KPSSP94 Będąc absolwentem szkoły średniej 57
całkowity 57
3 Technik kontraktowy (hydraulik) 2018 KPSSP94 Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia zawodowego związanego z daną dziedziną 2
całkowity 2
4 Technik kontraktowy (elektryk) 2018 KPSSP94 Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia zawodowego związanego z daną dziedziną 1
całkowity 1
5 Technik kontraktowy (winda) 2018 KPSSP94 Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia zawodowego związanego z daną dziedziną 3
całkowity 3
6 Technik kontraktowy (chłodnictwo i klimatyzacja) 2018 KPSSP94 Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia zawodowego związanego z daną dziedziną 3
całkowity 3
7 Technik kontraktowy (meblowiec) 2018 KPSSP94 Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia zawodowego związanego z daną dziedziną 1
całkowity 1
OGÓLNE OGÓŁEM 95

FORMULARZ WNIOSKU, MIEJSCE I CZAS


a) Data zgłoszenia: Zgłoszenia rozpoczną się 09 i zakończą 12 dnia roboczego (o 2019:13).

b) Procedura aplikacyjna: Aplikacje (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) w środowisku elektronicznym za pośrednictwem adresu internetowego wnioski składane osobiście lub pocztą nie będą rozpatrywane.

 OGÓLNE WARUNKI APLIKACJI

a) Aby mieć ogólne warunki określone w artykule 657 ustawy o numerze 48.

b) Nieotrzymywanie emerytury lub emerytury z ZUS.

c) Dla urzędników kontraktowych, personelu pomocniczego (sługa) i techników kontraktowych (hydraulika, energia elektryczna, winda, chłodzenie i klimatyzacja, meble i dekoracje); 13 / 12 / 2019 w ostatnim dniu stosowania nie osiągnął wieku 35
mecz. (Mogą mieć zastosowanie osoby z datą urodzenia 13 / 12 / 1984).

d) Aby przystąpić do egzaminu KPSS na rok 2018 (grupa B) i uzyskać co najmniej wynik 3 z rodzaju wyniku KPSSP93 dla absolwentów studiów licencjackich, typ wyniku KPSSP94 dla absolwentów szkół wyższych i typ wyniku KPSSP70 dla absolwentów szkół średnich.

e) Być pozytywnym w wyniku badań archiwalnych.

f) Pracując na podstawie umowy zgodnie z art. 657 / B ustawy o urzędnikach państwowych nr 4 w instytucjach i organizacjach publicznych, umowa jakiegokolwiek organu nie została rozwiązana z powodu działań sprzecznych z zasadami umowy o świadczenie usług w ciągu ostatniego roku,

g) Ci, którzy jednostronnie rozwiązali swoje umowy, z wyjątkiem wyjątków określonych decyzją Rady Ministrów 06 / 06 z datą 1978 / 7 / 15754 w okresie obowiązywania umowy, nie mogą być ponownie zatrudnieni na stanowiskach umownych na rok przed datą rozwiązania.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy