Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Rekrutacja pracowników

Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa zatrudni personel
Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa zatrudni personel

Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa opublikowało nowe ogłoszenie o naborze. Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym za pośrednictwem DPB, Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa rekrutuje pracowników 25 od 09 do listopada i 2019 do grudnia 9.


Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa, które ma być zatrudnione w Departamencie Departamentu Informatyki, w załączniku 375 do dekretu z mocą ustawy nr 6 i na podstawie tego artykułu, w wielkoskalowych jednostkach przetwarzających informacje instytucji publicznych i organizacji opublikowanych w Dzienniku Urzędowym z dnia 31.12.2008 r. O numerze 27097. Zgodnie z ósmym artykułem rozporządzenia w sprawie zasad i procedur dotyczących zatrudniania zatrudnionego personelu IT, 8 (dziewięciu) zatrudnionych pracowników IT zostanie zatrudnionych przez staż, zgodnie z pisemnym zamówieniem egzaminacyjnym, które zostanie przeprowadzone przez nasze Ministerstwo.

WARUNKI STOSOWANIA

a) Aby spełnić warunki określone w art. 657 ustawy o urzędnikach państwowych nr 48,

b) Absolwenci czteroletnich wydziałów inżynierii komputerowej, inżynierii oprogramowania, elektrotechniki, inżynierii elektronicznej, elektrotechniki elektronicznej i inżynierii przemysłowej wydziałów lub szkół wyższych, których równoważność jest akceptowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego,

c) (b) inne niż wyszczególnione na czteroletnich wydziałach edukacji wydziałów inżynieryjnych, wydziałach nauki i literatury, oświaty i nauk edukacyjnych, wydziałach edukacji komputerowej i technologicznej, wydziałach statystyki, matematyki i fizyki, lub równoważności z tymi wyższymi wykształceniami zaakceptowanymi przez Radę Szkolnictwa Wyższego za granicą (Absolwenci tego działu mogą ubiegać się o podłogę 2 miesięcznego pułapu opłaty kontraktowej brutto)

c) Posiadaj co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego w zakresie oprogramowania, projektowania oprogramowania oraz rozwoju i zarządzania tym procesem lub w instalacji i zarządzaniu wielkoskalowymi systemami sieciowymi, przez co najmniej 5 (trzy) lata, a dla innych co najmniej 657 (pięć) lat doświadczenia zawodowego. Przy określaniu doświadczenia, jako personelu IT, należy uwzględnić usługi podlegające ustawie nr 4 lub usługi zlecone podlegające dekretowi ustawy 399 z podpunktem (B) art. XNUMX tej samej ustawy oraz okresy świadczenia usług udokumentowane jako personel IT w sektorze prywatnym podlegającym Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych).

d) Zapewniając wiedzę na temat sprzętu komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz ustalonego zarządzania siecią i bezpieczeństwa, udokumentując, że znają co najmniej dwa z obecnych języków programowania,

e) W przypadku kandydatów płci męskiej, jeśli nie osiągnęli wieku czynnej służby wojskowej lub osiągnęli wiek służby wojskowej, musieli służyć jako czynna służba wojskowa lub zostali zwolnieni, przełożeni lub zostali przeniesieni do klasy rezerwowej.

FORMULARZ I HISTORIA WNIOSKU

1- referencje; Między 25.11.2019 - 09.12.2019 https://www.turkiye.gov.tr/tarimorman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu nastąpi drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu. Ponieważ wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną, wnioski nie będą przyjmowane pocztą ani osobiście.

2- Rekrutacja zostanie wykonana z kandydatami hasło e-administracji (the www.turkiye.gov.t) rachunek jest obowiązkowe. Aby móc korzystać z tego konta, kandydaci muszą uzyskać hasło do e-administracji. Kandydaci mogą uzyskać kopertę zawierającą hasło do e-administracji osobiście w Centralnych Dyrekcjach PTT, przedstawiając dowód tożsamości z tureckim numerem identyfikacyjnym.

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU;

a) Życiorys (krótkie CV kandydata zostanie przygotowane jako pojedyncza strona i zostanie przesłane do „Innych informacji” podczas składania wniosku o e-administrację).

b) Dokument serwisowy SSI, (strona e-Government Rejestracja i dokument serwisowy SSI, dokumenty z kodem kreskowym, aplikacje e-administracji podczas sekcji „Inne informacje” zostaną przesłane).

c) Dokument wskazujący na doświadczenie zawodowe określone w art. 3 ogólnych warunków (konieczne jest poświadczenie, że doświadczenie zawodowe zostało przekazane jako personel informacyjny, zostanie przesłane do sekcji „Inne informacje” podczas składania wniosku za pośrednictwem e-administracji).

d) Dokument stwierdzający, że zna co najmniej dwa obecne języki programowania określone w lit. d) tytułu warunków ogólnych (transkrypcja pokazująca co najmniej kurs programowania semestralnego 2, certyfikat uczestnictwa / egzaminu itp.) (Wniosek przygotowany przez e-administrację na jednej stronie) zostaną przesłane do sekcji „Inne informacje”).
e) Certyfikaty i dokumenty wskazujące na doświadczenie zawodowe lub doświadczenie wymagane na każdym stanowisku w WARUNKACH SPECJALNYCH (Certyfikaty i szczegółowa lista określonych dokumentów są przygotowywane jako jeden dokument i przesyłane do sekcji „Inne informacje” podczas składania wniosku za pośrednictwem administracji elektronicznej).

OCENA WNIOSKÓW

W wyniku rozpatrzenia wniosków łącznie siedemdziesiąt procent wyniku KPSS (wynik KPSS kandydata, który nie złoży wyniku KPSS lub 70 jest uważany za 10) i trzydzieści procent wyniku w języku obcym (wynik tych, którzy nie przedstawią wyniku w języku obcym, będzie uważany za zero) Maksymalna liczba XNUMX (dziesięć) razy dla każdego tytułu zostanie zaproszona na egzamin pisemny, zaczynając od najwyższej liczby punktów zgodnie z rankingiem.

Jeśli na ostatnim miejscu według tego rankingu jest więcej niż jeden kandydat o tym samym wyniku, wszyscy ci kandydaci zostaną przyjęci do egzaminu.

Lista kandydatów, którzy mogą przystąpić do egzaminu pisemnego https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB zostaną opublikowane na stronie. Ponadto nie będzie dokonywane pisemne powiadomienie ani powiadomienie.

Kandydaci mogą ubiegać się tylko o jedno z ogłoszonych stanowisk.

PRZEDMIOTY EGZAMINU, MIEJSCE I HISTORIA

Pytania egzaminacyjne obejmują wszystkie przedmioty określone w technicznych i specjalnych warunkach stanowiska, do którego się odnoszą. 10 (dziesięć) pytań zostanie podzielonych między ogłoszone stanowiska. Często zadawane pytania dotyczą aktualnych tematów IT.

Czas i miejsce egzaminu wraz z listą kandydatów, którzy mogą przystąpić do egzaminu pisemnego https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB zostaną opublikowane na stronie.

Osoby, które nie kwalifikują się do przystąpienia do egzaminu pisemnego, mogą odwołać się do Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa w Departamencie Przetwarzania Danych w ciągu trzech (X) dni roboczych, w tym od daty publikacji, po opublikowaniu listy osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu pisemnego. Wszelkie zastrzeżenia, które nie zostaną zgłoszone w terminie, nie będą akceptowane. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez komisję egzaminacyjną w ciągu 3 (trzech) dni roboczych. Wyniki zostaną przekazane zainteresowanemu na piśmie.

PRZEGLĄD

Kandydaci, którzy uzyskają 100 i więcej niż 70 pełny wynik na koniec pisemnego egzaminu https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB 9 (dziewięciu) noble, 9 (dziewięciu) rezerwowych kandydatów zostanie ogłoszony zwycięzcą.

Zastrzeżenia do wyników egzaminów pisemnych należy składać do działu IT w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników i zostaną one ocenione przez komisję egzaminacyjną oraz powiązaną instytucję lub organizację uniwersytecką.

Jeżeli wyniki są równe na egzaminie pisemnym; Jeżeli czas trwania doświadczenia zawodowego jest dłuższy, a czas trwania doświadczenia zawodowego jest równy, brana jest pod uwagę data ukończenia studiów wyższych.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Pisemne wyniki egzaminów https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB witryny. Ponadto nie będzie dokonywane pisemne powiadomienie ani powiadomienie.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy