Dzienne tony odpadów do gospodarki w Samsun Kazanrezurekcyjny
55 Samsun

40 ton odpadów dziennie w Samsun Kazanmarudzenie

Odpady z tworzyw sztucznych, szkła, metalu i papieru pochodzące z odpadów komunalnych, które trafiają na składowisko odpadów stałych gminy Samsun, są segregowane, a 40 ton jest poddawanych recyklingowi dziennie. kazanopłacalne odpady dla gospodarki kazankrzyczeć. By Samsun Metropolitan Municipality [jeszcze…]