Tak relaksują się kierowcy autobusów EGO

Tak relaksują się kierowcy autobusów EGO
Tak relaksują się kierowcy autobusów EGO

Zakończono projekt „Wpływ ćwiczeń postawy i progresywnego relaksacji kierowców autobusów na poziom odczuwanego stresu”, realizowany we współpracy z Dyrekcją Generalną EGO samorządu metropolitalnego Ankara i Uniwersytetem Başkent. W ramach projektu kierowcy przeszli szkolenie „Stres i radzenie sobie ze stresem, progresywna relaksacja i ćwiczenia postawy”.

Władze metropolitalne Ankara w dalszym ciągu koncentrują się na działaniach edukacyjnych w celu podniesienia jakości usług.

Projekt „Wpływ ćwiczeń postawy i progresywnego relaksacji stosowanych u kierowców autobusów na poziom odczuwanego stresu” został zrealizowany we współpracy z Dyrekcją Generalną EGO i Uniwersytetem Başkent.

Począwszy od 30 kwietnia 2023 r., a dr. Wykładowca W projekcie zorganizowanym pod przewodnictwem członka Gülaya Turgaya przeprowadzono szkolenia „Stres i zarządzanie stresem, progresywna relaksacja i ćwiczenia postawy”.

SZKOLENIE STOSOWANE I TEORETYCZNE PRZEZ EKSPERTÓW INSTRUKTORÓW W TERENIE

W ramach programu Erasmus+ na lata 2022-2023 Małe partnerstwa w kształceniu dorosłych, kształceniu i szkoleniu zawodowym, Małe partnerstwa w kształceniu i szkoleniu zawodowym; Grupa, w skład której wchodzą kierowcy pracujący w najbardziej stresujących obszarach Ankary, została przeszkolona teoretycznie i praktycznie, pod okiem trenerów-ekspertów w swoich dziedzinach.

EGO wzięło udział w szkoleniach organizowanych w Wydziale Autobusów (I, II i III Dyrekcja Regionalna), których celem było umożliwienie kierowcom autobusów radzenia sobie z trudnościami, jakie mogą napotkać w życiu zawodowym, skuteczniejsze radzenie sobie z trudnościami napotykanymi w ewentualnych sytuacjach stresowych oraz zwiększenie zadowolenie obywateli z transportu publicznego, w badaniu wzięło udział 1 kierowców.