TCDD Tasimacilik zrekrutuje 15 byłych skazanych pracowników

Do wiadomości kandydatów, którzy osiedlili się w TCDD Taşımacılık A.Ş. z ustawą o opiece społecznej!
TCDD Transportation Inc.

Do Dyrekcji Generalnej TCDD Taşımacılık A.Ş zostanie zatrudnionych 15 byłych skazanych pracowników stałych, a kandydaci powinni uważnie zapoznać się z poniższymi punktami.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

1) Zgłoszenia na nasze stanowiska będą dokonywane na oficjalnej stronie İŞKUR w okresie od 20.11.2023 do 24.11.2023.

2) Kandydaci będą mogli aplikować tylko na jedno z naszych żądań pracowniczych ogłoszonych w İŞKUR. Kandydaci muszą ukończyć wydziały szkoły wskazane w ogłoszeniu, do którego aplikowali, przed upływem terminu składania wniosków.

3) KANDYDACI, KTÓRZY ZNAJĄ SIĘ NA LIŚCIE KOŃCOWEJ powiadomionej przez İŞKUR, muszą złożyć kserokopie dokumentów wymienionych poniżej do TCDD Taşımacılık A.Ş., aby móc przystąpić do egzaminu ustnego. Wypełniając całkowicie formularz informacji o prośbie o pracę i formularz wniosku, z jednym zdjęciem każde, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej (www.tcddtasimacilik.gov.tr), możesz złożyć wniosek do TCDD Taşımacılık A.Ş w terminie do zostaną ogłoszone na tej samej stronie internetowej. Dyrekcja Generalna Departamentu Zasobów Ludzkich i Szkoleń, Oddział Pracy i Legislacji Pracy, pokój nr: 1 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:2050 Altındağ/ANKARA osobiście lub pocztą.

4) Dokumenty kandydatów, którzy znajdą się na ostatecznej liście zgłoszonej przez İŞKUR, zostaną sprawdzone i na podstawie wyniku złożenia dokumentów zostanie określona możliwość dopuszczenia ich do egzaminu ustnego. Zgłoszenia kandydatów, którzy zgłoszą się z niekompletnymi lub nieodpowiednimi dokumentami, z pewnością nie zostaną przyjęte.

5) Egzamin ustny, TCDD Taşımacılık A.Ş. Siedziba Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. Odbędzie się pod adresem nr: 3 Altındağ/ANKARA. Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej po złożeniu dokumentów. (tcddtasimacilik.gov.tr)

6) TCDD Transport Inc. Pracownicy, którzy zostaną przydzieleni do stanowisk pracy Generalnej Dyrekcji, będą pracować zgodnie z Kodeksem Pracy nr 4857. Okres próbny dla nowo zatrudnionych pracowników wynosi 4 miesiące. Kandydaci rozpoczynający pracę w TCDD Taşımacılık A.Ş. nie będą mogli ubiegać się o przeniesienie przez 5 lat.

7) Zgłoszenia będą dotyczyć wyłącznie kandydatów płci męskiej w wieku 18–35 lat. (Nasze miejsce pracy jest objęte pracą ciężką i niebezpieczną, a nasi pracownicy wykonują pracę fizyczną)

8) Kandydaci przystępujący do egzaminu oceniani są w skali 100 punktów. Na 50-punktową część punktacji składa się pole „UMIEJĘTNOŚCI”, w którym oceniane są kompetencje fizyczne, ekspresja i, w przypadku zastosowania, wiedza praktyczna kandydata, a pozostałe 50 punktów stanowi pole „KOMPETENCJA ZAWODOWA”, w którym Mierzona jest wiedza teoretyczna kandydata, doświadczenie zawodowe i wiedza ze zrozumieniem. W wyniku oceny za nieudanych uznaje się kandydatów, którzy łącznie uzyskali mniej niż 60 punktów.

9) Kandydaci, którzy pomyślnie zdali egzamin ustny, zostaną poproszeni o przedstawienie raportu komisji zdrowia z pełnoprawnych Szpitali Państwowych lub Oficjalnych Szpitali Uniwersyteckich.

10) W przypadku tych, którzy dobrowolnie odeszli z pracy w ciągu 7 lat lub których umowy zostały rozwiązane zgodnie z art. 4857 akapit drugi art. 25 Prawa pracy nr 2, ½ wynagrodzenia otrzymanego podczas programów szkoleń, kursów i staży prowadzonych przez TCDD Taşımacılık AŞ oraz koszty szkoleń i staży poniesione w tych okresach. Wymagana jest rekompensata.

11) W ciągu 2 lat od rozpoczęcia pracy TCDD Taşımacılık A.Ş. jest upoważniona do rozwiązania umów z osobami, których stan zdrowia na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej zostanie uznany za niezdolnego do pracy w charakterze pracownika na przydzielonym stanowisku lub skierowania ich do pracy stanowiska robotników niewykwalifikowanych. jest autoryzowany.