Mastercard będzie konkurować z UnionPay i American Express w Chinach

Mastercard będzie konkurować z UnionPay i American Express w Chinach
Mastercard będzie konkurować z UnionPay i American Express w Chinach

Dzięki tej zgodzie Mastercard uzyskała prawo do obsługi transakcji kartami debetowymi Renminbi pod własną marką w Chinach. Stała się trzecią firmą świadczącą usługi w tym zakresie w Chinach, po Mastercard, UnionPay i American Express.

Jak wynika z oświadczenia Ludowego Banku Chin (PBOC), wniosek Mastercard o umożliwienie rozliczeń bankowych transakcji został zatwierdzony. Spółka joint venture utworzona przez Mastercard i NetsUnion Clearing Corporation w Chinach może upoważnić swoje instytucje członkowskie do wydawania kart debetowych w juanie pod marką „Mastercard” w Chinach, podał LBCh.

Dzięki tej zgodzie Mastercard uzyskała prawo do obsługi transakcji kartami debetowymi Renminbi pod własną marką w Chinach. Stała się trzecią firmą świadczącą usługi w tym zakresie w Chinach, po Mastercard, UnionPay i American Express.

LBCh oświadczył, że będzie promować wysiłki mające na celu zapewnienie uporządkowanego dostępu do rynku wymiany kart debetowych, przy jednoczesnej poprawie systemu regulacyjnego w celu zrównoważenia rozwoju i bezpieczeństwa. Eksperci stwierdzili również, że posunięcie to pomaga stworzyć stabilną strukturę rynku wymiany kart debetowych z efektywną konkurencją i pogłębić reformę strukturalną po stronie podaży w branży płatniczej.