AFAD 215 do rekrutacji personelu kontraktowego

AFAD zatrudni asystenta specjalisty z egzaminem ustnym
AFAD

Do zatrudnienia w organizacji prowincjonalnej Prezydium Zarządzania Katastrofami i Kryzysami Kryzysowymi; Zgodnie z paragrafem (B) art. 657 ustawy o urzędnikach służby cywilnej nr 4, „Zasady dotyczące zatrudniania personelu kontraktowego” wprowadzone w życie decyzją Rady Ministrów nr 6/6 z dnia 1978 r. oraz Dziennik Urzędowy nr 7 z dnia 15754 r. W ramach opublikowanego w Dzienniku „Regulaminu w sprawie egzaminów, mianowania, obowiązków oraz trybu pracy i zasad pracy” na stanowisko technika poszukiwawczo-ratowniczego będą rekrutowani kontraktowi technicy poszukiwawczo-ratowniczy poprzez egzaminy wstępne (praktyczne i ustne) na łącznie 28 wolnych stanowisk, których liczba stanowisk i kwalifikacje są określone.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

FORMULARZ WNIOSKU, MIEJSCE I CZAS

Kandydaci mogą przesyłać swoje aplikacje za pośrednictwem e-administracji, zarządzania kryzysowego i zarządzania kryzysowego Prezydencja/Career Gateway-Public Recruitment lub Career Gateway (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) w terminie od 09 października 2023 r. w godzinach 10:00–17 października 2023 r. 17:00. Zrobią to drogą elektroniczną.

Kandydaci, którzy nie zgłoszą się za pośrednictwem Career Gateway, nie będą brani pod uwagę.

📩 18/09/2023 13:26