Ministerstwo Edukacji Narodowej zrekrutuje 10 pracowników kontraktowych

Ogłoszenie wyników egzaminu na awans kadrowy Ministerstwa Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji

Zgodnie z art. 31.12.2008 „Rozporządzenia w sprawie zasad i trybu zatrudniania kontraktowego personelu IT w wielkoskalowych jednostkach informatycznych instytucji i organizacji publicznych” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym z dnia 27097 r. pod numerem 8 do zatrudnienia na podstawie art. polecenie Ministra Edukacji Narodowej; Siedemdziesiąt procent punktów KPSSP2022 uzyskanych podczas Egzaminu Doboru Kadr Publicznych odbywającego się w latach 2023 i 3 (Za wynik KPSS kandydata, który nie posiada wyniku KPSS lub nie złożył dokumentu, uważa się 70 (siedemdziesiąt)) i 30 (trzydzieści) ) procent wyniku zaakceptowanego przez YDS lub równoważny wynik przez Radę Szkolnictwa Wyższego Na podstawie całkowitego wyniku (wynik z języka obcego osób, które nie złożą YDS lub równoważnego wyniku, zostanie obliczony jako 0 (zero). ) przez nasze Ministerstwo w terminie od 10 października do 30 listopada 3 r. spośród 2023 (dziesięciokrotności) liczby kandydatów na kontraktowe stanowisko personelu IT, zaczynając od tego, który uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z mającym zostać sporządzonym rankingiem. 10 (dziesięć) ) kontraktowi pracownicy IT będą rekrutowani według kolejności powodzenia w wyniku egzaminu ustnego/praktycznego. Poradnik dotyczący planowanego egzaminu zostanie opublikowany na stronie meb.gov.tr ​​– personel.meb.gov.tr ​​oraz w Career Gateway.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ