Turecka Instytucja Węgla Kamiennego zatrudni 2000 pracowników

Turcja węgiel Przedsiębiorstwa
Turcja węgiel Przedsiębiorstwa

Aby zostać zatrudnionym w branży „pracy przy produkcji paneli” w podziemnych zakładach pracy Dyrekcji Generalnej Tureckich Przedsiębiorstw Węgla Kamiennego i powiązanych z nią zakładów pracy, ze statusem stałego pracownika podlegającego Ustawie Pracy nr 4857, „Procedury i Procedury stosowane przy rekrutacji pracowników do instytucji i organizacji publicznych” opublikowanej w Dzienniku Urzędowym z dnia 09.08.2009 pod numerem 27314. Zgodnie z postanowieniami „Rozporządzenia w sprawie zasad”, wśród osób, które aplikowały za pośrednictwem Zonguldak, Bartın i Karabük Zatrudnienie Instytucje, o osobach spełniających poniższe warunki, decyduje losowanie elektroniczne przeprowadzane przez Notariusza;

W sumie zostanie zatrudnionych 1500 podziemnych „pracowników zajmujących się produkcją paneli”, w tym 400 z prowincji Zonguldak, 100 z prowincji Bartın i 2000 z dystryktu Yenice w prowincji Karabük.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI OBOWIĄZKOWE DLA WNIOSKODAWCÓW

– mieć ukończone 18 lat na ostatni dzień składania wniosków,

– Posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego,

– nie mieć ukończonych 32 lat w dniu pierwszego dnia złożenia wniosku,

– Być mieszkańcem prowincji Zonguldak w celu rekrutacji 1500 pracowników, w prowincji Bartın w celu rekrutacji 400 pracowników oraz w dystrykcie Yenice w prowincji Karabük w celu rekrutacji 100 pracowników.

W ciągu 25.09.2023-dniowego okresu ogłaszania rekrutacji, który rozpocznie się 5 r. przez Prowincjonalne Dyrekcje Agencji Pracy i Zatrudnienia w Zonguldak, Bartın i Karabük, kandydaci spełniający warunki muszą złożyć wniosek do Prowincjonalnych Dyrekcji Agencji Zatrudnienia w Zonguldak, Bartın i Karabük zgodnie z adres zarejestrowany w Adresowym Systemie Rejestracji Ludności.

W celu wyłonienia wśród zgłaszających kandydatów kandydatów, którzy będą uprawnieni do zatrudnienia;

Zonguldak za rekrutację 1500 pracowników; W dniu 13.10.2023 o godzinie 14:00 w hali sportowej Zonguldak Site (Bahçelievler),

Bartın za rekrutację 400 pracowników; W dniu 20.10.2023 o godzinie 14:00 w Halowej Hali Sportowej Bartın Ömer Tepesi,

dystrykt Karabük Yenice na rekrutację 100 pracowników; W dniu 20.10.2023 o godzinie 16:00 w Hali Sportowej Karabük Yenişehir Merkez,
Odbędzie się losowanie notarialne.

1500 kandydatów na dyrektora i 750 na zastępców dla Zonguldaka, 400 na dyrektora i 200 na zastępców dla Bartına oraz 100 na głównego i 50 zastępców kandydatów dla okręgu Yenice w prowincji Karabük zostanie wybranych w drodze losowania notarialnego z list zgłoszeniowych, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszej instytucji, pobrane z dyrekcji prowincji Zonguldak, Bartın i Karabük İş-Kur.

Kandydaci, którzy w wyniku losowania loterii elektronicznej będą uprawnieni do zatrudnienia; W wyniku badań lekarskich, które zostaną przeprowadzone przez pełnoprawne szpitale, do których zostaną skierowani przez naszą placówkę, zgodnie z przepisami Dyrektywy Wytrzymałości Fizycznej TTK, przygotowanymi zgodnie z przepisami „Zasady Higieny Pracy i Prawo Bezpieczeństwa” z dnia 20.06.2012 r. pod numerem 633, „Podziemie

Zostaną zatrudnieni, jeśli otrzymają ustabilizowane zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające, że zajmują się sztuką rzemiosła produkcji stóp panelowych oraz nie mają żadnych przestępstw uniemożliwiających im podjęcie pracy, jak wynika z Badań Archiwalnych przeprowadzonych przez Komendy Wojewódzkiej Policji.

Spośród kandydatów wyłonionych w wyniku losowania notarialnego jako główni kandydaci; Osoby, które nie spełniają warunków aplikacyjnych, nie złożą w wymaganym terminie wymaganych dokumentów bez usprawiedliwienia, nie mogą uzyskać raportu o „pracach w zakresie podziemnej produkcji nóg z płyt” zgodnie z badaniami lekarskimi wymaganymi zgodnie z TTK Fiz. siły roboczej i mają przestępstwo uniemożliwiające im znalezienie pracy, zgodnie z badaniami archiwalnymi prowadzonymi przez Departament Policji prowincji Zonguldak. Kandydaci na zastępstwo zostaną wezwani w celu zastąpienia osób, które odejdą z pracy w ciągu 8 miesięcy, począwszy od pierwszego osoba na liście rezerwowej.

📩 15/09/2023 11:15