TAI na pierwszym miejscu w badaniu R&D 250!

TAI na pierwszym miejscu w badaniach badawczo-rozwojowych!
TAI na pierwszym miejscu w badaniach badawczo-rozwojowych!

Podczas gdy firma Turkish Aerospace Industries w dalszym ciągu wprowadza unikalne platformy do tureckiego ekosystemu lotniczego, korzystając z doświadczeń zdobytych od momentu jej założenia w 1973 r., kontynuuje także prace w dziedzinie technologii automatyki domowej i cyfryzacji, sztucznej inteligencji, analizy danych i Przemysłu 4.0.

W ramach tych badań, wśród firm uwzględnionych w badaniu „R&D 250, tureckie przedsiębiorstwa o największych wydatkach na badania i rozwój 2022” z różnych sektorów Turcji, turecki przemysł lotniczy i kosmiczny znajdzie się wśród firm w 12,5 r. z wydatkami na badania i rozwój wynoszącymi 2022 miliarda TL.Zdobyła miano firmy o najwyższych nakładach na badania i rozwój. Tym samym TAI zwiększyło swoje wydatki na badania i rozwój około trzykrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Po złożeniu łącznie 66 wniosków, w tym 35 w ramach krajowego zgłoszenia patentowego, 29 w międzynarodowym zgłoszeniu patentowym i 130 w zgłoszeniu wzoru użytkowego, turecki przemysł lotniczy i kosmiczny w dalszym ciągu wzmacnia globalny ekosystem lotniczy, zwłaszcza turecki przemysł obronny, poprzez inwestycje w badania i rozwój technologia przez długi czas.

Dzieląc się swoimi poglądami na ten temat, turecki dyrektor generalny ds. lotnictwa i przemysłu kosmicznego, prof. Dr. Podstawowy kotyl; „Według badania ogłoszonego w tym roku po raz 10. możemy poszczycić się pierwszym miejscem wśród 250 najlepszych firm, które najwięcej inwestują w badania i rozwój. W wyniku oddanej pracy naszych kolegów dzień i noc, nabraliśmy ogromnego rozpędu w tej dziedzinie, zwiększając liczbę składanych co roku wniosków patentowych, a także wdrożone przez nas platformy. Nie wystarczy wyprodukować platformę, trzeba ją także wyposażyć w najnowocześniejsze technologie. Z tego powodu uważnie śledzimy przyszłość i dokonujemy poważnych inwestycji w obszarze badań i rozwoju. „Od teraz będziemy kontynuować nasze inwestycje” – zapowiedział.