Dowództwo straży przybrzeżnej w celu rekrutacji 84 zakontraktowanych pracowników

Dowództwo Straży Przybrzeżnej w celu rekrutacji specjalisty Erbas
Dowództwo straży przybrzeżnej

W ramach Zasad zatrudniania pracowników najemnych, które zostały wprowadzone w życie Decyzją Rady Ministrów z dnia 657 r. o numerze 4/06, zgodnie z art. 06 ust. B ustawy o służbie cywilnej Nr 1978 w sprawie zatrudniania personelu kontraktowego do pracy w Dowództwie Straży Przybrzeżnej Łącznie poniżej 7 pracowników kontraktowych w pełnym wymiarze czasu pracy zostanie zatrudnionych w centralnych i wojewódzkich organizacjach Dowództwa Bezpieczeństwa. Dowództwo Straży Przybrzeżnej 15754 Jakie są warunki rekrutacji personelu kontraktowego? Jak aplikować?

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WYMAGANIA I KWALIFIKACJE KANDYDATÓW

a. Posiadać warunki ogólne i szczególne określone w art. 657 ustawy nr 48 ustawy o służbie cywilnej oraz warunki określone w decyzji Rady Ministrów w sprawie zasad zatrudniania pracowników kontraktowych.

b. Realizować wymóg wykształcenia dla ogłoszonych tytułów od ukończonej szkoły i wstąpić do KPSS w związku z tym wykształceniem.

C. Otrzymać określoną minimalną ocenę KPSS z typów ocen roku zgodnie z tytułem stanowiska, które ma zostać zatrudnione.

C. którzy ukończyli 18 lat (urodzeni 29 maja 2005 r. i wcześniej) według nieskorygowanego stanu cywilnego w dniu upływu terminu składania wniosków, nie mniej niż 01 lat na dzień 2023 stycznia 36 r. (urodzeni 01 stycznia 1988 r. i później) Można aplikować).

D. W przypadku osób, które wcześniej pracowały jako personel kontraktowy, minął co najmniej rok od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy (zob. Zasady zatrudniania pracowników kontraktowych, które weszły w życie Decyzją Rady Ministrów nr. 7/15754, Dodatkowy Artykuł-1).

Do. W zakresie służby wojskowej dla kandydatów płci męskiej; nie być w służbie wojskowej, nie być w wieku wojskowym, odbyć czynną służbę wojskową, jeśli osiągnął wiek służby wojskowej, zostać odroczonym lub przeniesionym do klasy rezerwy lub być zwolnionym.

F. Mieć określone kwalifikacje zgodnie z ogłoszonym tytułem kadrowym.

G. Wycofanie się z tureckich sił zbrojnych, Sztabu Generalnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz instytucji i organizacji publicznych,
Nieusunięcia z innego powodu niż rezygnacja i względy zdrowotne.

UWAGA: Kandydaci ponoszą odpowiedzialność za dokładność informacji, które należy podać we wniosku, oraz za odpowiedzialność prawną, która może wyniknąć później. Zgłoszenia kandydatów, którzy nie spełniają wymogów aplikacyjnych lub których dokumentów brakuje/nieprawidłowo są uznawane za nieważne niezależnie od etapu (nawet jeśli zostali powołani).

Wnioski będą składane w dniach 22-29 maja 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem portalu e-Government pod adresem turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu. Zgłoszenia przesłane pocztą lub osobiście w inny sposób niż przez środowisko internetowe nie będą rozpatrywane. Wyniki aplikacji zostaną ogłoszone kandydatom za pośrednictwem sg.gov.tr.

Aplikacje; Rozpocznie się o godzinie 22:14 w poniedziałek, 00 maja, a zakończy o godzinie 29:2023 w poniedziałek, 14 maja 00 roku.

Günceleme: 12/05/2023 10:18

Podobne reklamy