Szpital Uniwersytecki Süleyman Demirel otrzyma 311 pracowników kontraktowych

Szpital Uniwersytecki Sulejmana Demirela
Szpital Uniwersytecki im. Süleymana Demirela

Uzupełnienie „Zasad zatrudniania personelu kontraktowego” opublikowanych w Dzienniku Urzędowym z dnia 657 i numer 4, do zatrudnienia w Dyrekcji Generalnej Szpitala Uniwersyteckiego im. Süleymana Demirela, zgodnie z ustępem (B) artykułu 28.06.1978 urzędników służby cywilnej Prawo Nie. Zgodnie z art. 16330 ust. (b) łącznie 2 pracowników kontraktowych zostanie zatrudnionych na następujące stanowiska (z wyjątkiem stanowiska farmaceuty) w oparciu o kolejność punktacji grupowej KPSS (B) z 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI OGÓLNE
1- Spełnienie warunków określonych w art. 657 ustawy o służbie cywilnej nr 48.

2- Brak emerytury lub renty z żadnego zakładu ubezpieczeń społecznych
.
3- Przystąpienie do egzaminu grupowego KPSS (B) 2022 zgodnie z kwalifikacją tytułu zgłoszoną przez kandydata.

4- Nie być zwolnionym z urzędu przez różne dekrety.

5- W przypadku rozwiązania przez wnioskodawców umowy przez ich instytucje z powodu naruszenia zasad umowy o świadczenie usług lub jednostronnego rozwiązania umowy w okresie obowiązywania umowy, z wyjątkiem wyjątków określonych Decyzją Rady Ministrów, 657 /b ustawy o urzędnikach służby cywilnej Lp. Nie mogą być zatrudniani na etatowych stanowiskach służbowych instytucji przed upływem roku od dnia zatrudnienia”. Nawet jeśli ci, którzy naruszyli ten przepis, będą uprawnieni do powołania, nie zostaną powołani. (Na etapie podpisywania umowy wymagane będzie złożenie stosownego dokumentu.)

FORMULARZ WNIOSKU, MIEJSCE I CZAS
1- Wnioski będą składane w formie aplikacji online na stronie internetowej naszego Uniwersytetu ikbasvuru.sdu.edu.tr do godziny 15:23 59 dnia od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Zgłoszenia/zgłoszenia dokonane osobiście lub pocztą nie będą przyjmowane.

2- Kandydaci rozpoczną najpierw proces aplikacyjny na Ogłoszenie o rekrutacji personelu kontraktowego po zarejestrowaniu się w internetowym systemie aplikacyjnym na stronie ikbasvuru.sdu.edu.tr. Wnioskodawcy wypełnią wniosek online po wybraniu numeru ogłoszenia, o które chcą się ubiegać, przesłaniu wymaganych dokumentów (świadectwo ukończenia studiów, transkrypcji, danych kontaktowych itp.) w odpowiednich polach i kliknięciu przycisku „Aplikuj”.

3- System aplikacji automatycznie zbiera informacje o nauce za pośrednictwem odpowiednich usług internetowych. Kandydaci, których informacje o wykształceniu nie są automatycznie usuwane, muszą ręcznie przesłać zatwierdzone dokumenty edukacyjne i transkrypcje (licencjackie, licencjackie) do systemu aplikacji za pomocą przycisku „Dział edukacji osobistej – Dodaj informacje o wykształceniu”. Kandydaci ubiegający się o tytuły do ​​rekrutacji z wynikiem KPSS P94 ręcznie prześlą uwierzytelnioną kopię dokumentu ukończenia szkoły średniej za pomocą przycisku „Dział Edukacji Personalnej - Dodaj informacje o wykształceniu”.

4- Świadectwo równoważności zatwierdzone przez Radę Szkolnictwa Wyższego dla dyplomów uzyskanych za granicą należy przesłać do sekcji „Informacje o doświadczeniu osobistym” w systemie aplikacji.

5- Kandydaci muszą ubiegać się tylko o jeden tytuł. Jeżeli zgłoszenie dotyczy więcej niż jednego tytułu, pierwsze zgłoszenie będzie ważne.

6- Filmy instruktażowe dotyczące rejestracji i składania wniosków w systemie ikbasvuru.sdu.edu.tr youtube.com/watch?v=zBSszCcjVLg i youtubeMożna go obejrzeć pod adresem .com/watch?v=hf70Qp2W3RA.

7- Po całkowitym i kompletnym wypełnieniu informacji wymaganych przez kandydatów w systemie aplikacji online, po kliknięciu przycisku „Aplikuj” system utworzy numer śledzenia aplikacji. Po utworzeniu tego numeru śledzenia aplikacji możliwe jest aktualizowanie aplikacji w okresie składania wniosków, a cała odpowiedzialność spoczywa na kandydatach (przesyłanie błędnych/niekompletnych dokumentów, składanie wniosków z różnymi stopniami, składanie wniosków o fałszywe ogłoszenia itp.). . Nawet jeśli zostali powołani, ich nominacje zostaną anulowane. Jeśli nasza instytucja uiściła na ich rzecz opłatę, opłata ta zostanie zwrócona wraz z odsetkami ustawowymi.

Günceleme: 17/03/2023 11:24

Podobne reklamy