Poszukuje pracownika do pracy na statku! Opublikowano ogłoszenie o pracę w Ministerstwie Transportu

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury
Ministerstwo Transportu i Infrastruktury

4857 (jedenastu) stałych pracowników zostanie zatrudnionych w ramach przepisów ustawy Prawo pracy nr 11 do zatrudnienia w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Transportu i Infrastruktury oraz Rozporządzenia w sprawie trybu i zasad stosowania Instytucje i organizacje publiczne wydane na podstawie tej ustawy.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

FORMA WNIOSKU, MIEJSCE I TERMIN
Aplikacje będą składane w dniach 13.03.2023 – 17.03.2023 za pośrednictwem strony internetowej Tureckiej Agencji Zatrudnienia (İŞKUR).

WARUNKI OGÓLNE
1) Nr 2527 tureckiego zagranicznego szlacheckiego zawodu, który mogą swobodnie, a sztuka w Turcji, organizacje publiczne, prywatne lub z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o ewidencji Bycia zatrudnionym w biznesie jako obywatel turecki,

2) Aby ukończyć 18 lat,

3) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i jego funkcjonowaniu, przestępstwa przeciwko obronie narodowej, przestępstwa przeciwko tajemnicy państwowej i szpiegostwu, defraudacja, wymuszenie, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, bankructwo oszukańcze, nawet ułaskawiony. nie być skazanym za przestępstwa fałszowania przetargu, fałszowania wykonania czynu, prania mienia pochodzącego z przestępstwa lub przemytu,

4) Nie mający żadnego związku ze służbą wojskową dla kandydatów płci męskiej (odbyli, zawieszeni lub zwolnieni),

5) nie podlegać wydaleniu lub wydaleniu z zawodu przez instytucje i organizacje publiczne,

6) nie być pozbawionym korzystania z praw publicznych,

7) nieotrzymywanie emerytury, emerytury lub renty z jakiejkolwiek instytucji zabezpieczenia społecznego,

WARUNKI SPECJALNE
1) Kandydaci, którym przysługuje prawo pierwszeństwa, muszą posiadać dokument potwierdzający ich pierwszeństwo, o którym mowa w art. 5 ust. XNUMX rozporządzenia w sprawie trybu i zasad rekrutacji pracowników do instytucji i organizacji publicznych.

2) Okres próbny zatrudnionego personelu wynosi maksymalnie 60 (sześćdziesiąt) dni, a umowy o pracę tych, którzy nie zdadzą egzaminu w okresie próbnym, zostaną rozwiązane bez odszkodowania bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.

3) Ponieważ kandydaci będą pracować w systemie zmianowym, nie powinni mieć przeszkód do pracy w systemie zmianowym.

4) Kandydaci muszą być przystosowani do wszelkich warunków klimatycznych i podróżowania oraz nie mogą mieć żadnych chorób ani niepełnosprawności, które mogłyby uniemożliwić im nieprzerwane wykonywanie obowiązków i podróżowanie zgodnie z wymaganiami.

5) Proces zostanie ustalony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi innych spraw.

6) Na ostatni dzień składania wniosków kandydaci zobowiązani są do posiadania wykształcenia zgodnego z tytułem, o który się ubiegają oraz kwalifikacji i warunków wykonywania zawodu preferowanego przez nich stanowiska w poniższej tabeli.

Günceleme: 13/03/2023 13:54

Podobne reklamy