Ministerstwo Zdrowia 2023 Wiek 65-72 Ponowne powołanie Ogłoszenie losowania!

Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia

W art. dodatkowym 3359 Ustawy Zasadniczej o Służbie Zdrowia nr 1 Ministerstwa Zdrowia „Nominacje vanem do personelu i na stanowiska lekarzy specjalistów, specjalistów medycyny, specjalistów medycyny, dentystów i farmaceutów zgodnie z art. ustawy o instytucjach i organizacjach publicznych może być dokonana po zakończeniu przewidzianych w ustawie procedur bez uzyskania zezwolenia na wolne stanowisko, a ich umieszczenia dokonuje Ministerstwo Zdrowia bez badania i w drodze losowania.” przepis jest uwzględniony.

Z kolei w załączniku nr 17 do ww. Ustawy „Lekarze i lekarze specjaliści pracujący w zakładach i organizacjach zdrowotnych należących do Ministerstwa Zdrowia i podmiotów z nim powiązanych oraz lekarze rodzinni zatrudnieni na podstawie przepisów ustawy o medycynie rodzinnej . 24 z 11 są corocznie zatwierdzane przez Ministerstwo, pod warunkiem, że może on pracować do siedemdziesięciu dwóch lat. " regulacja została uwzględniona.

W tym kontekście, zgodnie z okólnikiem z dnia 23 r. O numerze 11/2017, procedury stażowe, które należy przeprowadzić w celu zapewnienia ponownego zatrudnienia lekarzy i lekarzy specjalistów w wieku 2017-19 i którzy wcześniej pracowali w Ministerstwie Zdrowia lub organizacjach z nim stowarzyszonych. Będzie to robione losowo w środowisku komputerowym.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

OGÓLNE ZASADY

1) Zgłoszenia będą dokonywane w terminach określonych w kalendarzu losowań poprzez wejście do systemu weryfikacji tożsamości bramki e-administracji za pośrednictwem Systemu Informacji Osobowej (PBS) znajdującego się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Usług Administracji Ministerstwa Zdrowia (yhgm.saglik. gov.tr).

2) Miejsce i czas losowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej (/yhgm.saglik.gov.tr).

3) Kandydaci, którzy złożą wniosek, wypełnią formularz zgłoszeniowy elektronicznie w PBS, zapiszą i sfinalizują swoje preferencje pomiędzy datami określonymi w kalendarzu loterii. Po zakończeniu procesu nie można zmienić informacji i preferencji dotyczących wniosku. Wnioski, które nie zostały sfinalizowane, nie będą brane pod uwagę.

4) Sfinalizowany formularz wniosku nie będzie wysyłany oddzielnie jako dokumenty fizyczne.

5) Kandydaci, którzy będą aplikować, będą mogli dokonać maksymalnie dziesięciu (10) wyborów w ramach ogłoszonego kalendarza, biorąc pod uwagę wolne miejsca w Systemie Informacji Kadrowej (PBS). Kandydaci, którzy zadeklarują chęć rozliczenia w loterii ogólnej, zostaną umieszczeni w wolnych miejscach w drodze losowania ogólnego, jeśli nie będą mogli określić swoich preferencji.

6) Osoby, które chcą zgłosić się do losowania i anulować swoje zgłoszenie, mogą anulować swoje zgłoszenie do loterii drogą elektroniczną za pośrednictwem TOR do godziny 23:2023 w dniach 12 r. – czwartek 2023 r. – 18 r. Osoby, które anulowały zgłoszenie do losowania, nie mogą ponownie ubiegać się o ten rysunek.

7) Wnioski, które w wyniku przeprowadzonego egzaminu nie zostaną uznane za właściwe, zostaną ogłoszone w PBS jako substytut zawiadomienia wraz z uzasadnieniem odrzucenia, a zastrzeżenia wpłyną drogą elektroniczną, a wyniki zostaną ogłoszone w PBS.

8) Przy przeniesieniu osób, które wycofały się lub uważa się, że wycofały się ze służby cywilnej, uwzględnia się okresy określone w art. 657 ustawy o służbie cywilnej nr 97. Jednak wśród osób, które znajdują się w takiej sytuacji, będą przyjmowane wnioski osób, które mają miesiąc do ustania niepełnosprawności od terminu składania wniosków.

9) W zawiadomieniu o powołaniu kandydatów na stanowiska w Ministerstwie Zdrowia i Instytucjach Powiązanych za podstawę przyjmuje się adres wskazany przez kandydata we wniosku.

10) Osoby, które w wyniku losowania zostaną umieszczone w jakiejkolwiek kadrze lub na jakimkolwiek stanowisku, nie będą mogły ponownie ubiegać się o loterię przez rok od ogłoszenia wyników loterii.

11) Zgłoszenia kandydatów niespełniających warunków określonych w treści ogłoszenia nie będą przyjmowane. Osoby, których wnioski zostały nieumyślnie przyjęte i umieszczone w drodze losowania, nie zostaną wyznaczone i zostaną odwołane, nawet jeśli zostały wyznaczone.

KANDYDACI I WYMAGANIA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO PARTII

1) Kandydaci muszą spełniać ogólne warunki określone w art. 657 ustawy nr 48 o służbie cywilnej.

2) Lekarze i lekarze specjaliści, którzy w dniu losowania ukończyli 65 lat i pracowali wcześniej w Ministerstwie Zdrowia lub instytucjach powiązanych i nie ukończyli 72 lat (Lekarze poniżej 65 roku życia) mogą mieć zastosowanie do innych ogłoszonych zasad otwartych spotkań).

3) Do tej zasady mogą stosować się lekarze i lekarze specjaliści, którzy przechodzą na emeryturę z urzędu z powodu ukończenia 65 lat i kontynuują pracę jako lekarz kontraktowy.

4) Zgłoszenia losowe osób niespełniających powyższych warunków nie będą przyjmowane.

Günceleme: 15/03/2023 12:12

Podobne reklamy