Ministerstwo Kultury i Turystyki zatrudni 27 stałych pracowników

Ministerstwo Kultury i Turystyki
Ministerstwo Kultury i Turystyki

Centrum Ministerstwa Kultury i Turystyki, Prezydium Obszaru Kapadocji w granicach Obszaru Kapadocji, zgodnie z dodatkowym artykułem 375 Dekretu z mocą ustawy nr 28, do zatrudnienia w zakresie prawa pracy, w ramach przepisów Rozporządzenia kadrowego Prezydium Obszaru Kapadocji (27), wolne stanowiska pracowników stałych są przewidziane w ww. Rozporządzeniu 8. Zgodnie z akapitami 3 i 7 tego artykułu, bez ubiegania się o punktację KPSS; (1) Radca Prawny, (1) Prawnik, (2) Audytor Wewnętrzny, (1) Inżynier, na podstawie punktacji bazowej KPSS zgodnie z ustępem 8 artykułu ósmego ww. Rozporządzenia; (6) Prawnik, (1) Inżynier, (2) Architekt, (3) Urbanista, (1) Specjalista ds. Administracji, (3) Pracownik biurowy, (5) Technik, (1) Personel pomocniczy, (2) Ochrona i ochrona Zatrudniony zostanie personel.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI OGÓLNE

1. Spełniać ogólne warunki określone w podpunktach pierwszego akapitu artykułu 657 ustawy o służbie cywilnej nr 48, z wyjątkiem podpunktu (1) akapitu, oraz mieć ukończone wydziały określonych w warunkach szczególnych na dzień upływu terminu składania wniosków,

2. W przypadku ukończenia studiów wyższych za granicą muszą posiadać dyplom lub tymczasowe świadectwo ukończenia studiów, których równoważność została zatwierdzona przez YÖK,

3. O te, które należy podjąć na podstawie punktacji bazowej KPSS; Istnieje wymóg punktacji KPSS (B) Group z egzaminu doboru personelu publicznego przeprowadzonego przez Centrum Pomiarów, Selekcji i Rozmieszczenia (ÖSYM) w 2022 r.; Posiadanie minimalnego wyniku KPSSP3 dla tytułów wymagających stopnia licencjata, KPSSP93 dla tytułów wymagających stopnia naukowego oraz KPSSP94 dla tytułów wymagających wykształcenia średniego,

4. Wszystkie tytuły (z wyjątkiem Audytora Wewnętrznego) muszą mieć mniej niż 35 lat w dniu upływu terminu składania wniosków.

SPOSÓB I OKRES APLIKACJI

Zgłoszenia będą przyjmowane cyfrowo w dniach 24-03. Kandydaci, którzy chcą przystąpić do egzaminu, zgłoszą się przez Career Gateway, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.

Zgłoszenia kandydatów, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymagań, nie będą rozpatrywane.
.
Ponieważ egzamin wstępny odbędzie się w formie egzaminu ustnego; Wynik KPSS to najwyższy wynik kandydata ubiegającego się o stanowisko, o którego wynik KPSS się wnioskuje, oddzielnie dla każdego tytułu stanowiska, które ma być rekrutowane.

Począwszy od najwyższego kandydata, do egzaminu zostanie wezwana czterokrotność liczby ogłoszonych miejsc. W wyniku rankingu dokonanego na podstawie wyniku bazowego KPSS podanego w ogłoszeniu o egzaminie, do egzaminu wstępnego zostaną wezwani inni kandydaci z taką samą liczbą punktów jak ostatni kandydat.

Lista kandydatów, którzy przystąpią do egzaminu wstępnego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa w wyniku przeprowadzonych ocen. Ponadto kandydaci będą mogli przeglądać informacje o swoich egzaminach w Career Gate. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do egzaminu, nie zostaną powiadomieni oddzielnie.

Günceleme: 17/03/2023 15:05

Podobne reklamy