20 marca w Ankarze odbędzie się Szczyt Mediów Przemysłu Obronnego

Szczyt mediów przemysłu obronnego odbędzie się w Ankarze w marcu
20 marca w Ankarze odbędzie się Szczyt Mediów Przemysłu Obronnego

Szczyt mediów przemysłu obronnego odbędzie się pod auspicjami Prezydium ds. Komunikacji i przy wsparciu Prezydium Przemysłu Obronnego 20 marca w Technopark Ankara.

W pisemnym oświadczeniu Centrum Badań Przemysłu Obronnego (SASAM) podano następujące informacje o szczycie:

„Aby wypełnić ważną lukę i potrzebę w tureckim przemyśle obronnym, szczyt ma trzy cele. Pierwszy cel; Celem jest zbliżenie działów komunikacji korporacyjnej, pracowników prasy przemysłu obronnego i prasy ogólnokrajowej spółek przemysłu obronnego, aby umożliwić im spotkanie, wymianę doświadczeń i pośredniczenie w wymianie myśli.

Drugi cel; Podczas paneli, wywiadów i warsztatów zostaną omówione takie tematy, jak komunikacja marketingowa w przemyśle obronnym, wpływ wiadomości z branży obronnej na eksport oraz ocena wiadomości z branży obronnej pod kątem wywiadowczym.

Trzeci cel; Podczas szczytu stworzone zostanie środowisko, w którym firmy przemysłu obronnego będą mogły wyrazić swoje oczekiwania wobec prasy, a prasa będzie mogła wyrazić swoje oczekiwania wobec firm przemysłu obronnego. Mając te cele, Szczyt będzie pośredniczył między stronami w celu zdrowszej komunikacji i zapewnienia, że ​​przygotowywane wiadomości osiągną wymaganą jakość”.

Firmy i organizacje medialne, które sobie tego życzą, zorganizują spotkania na własnym stoisku, a te, które nie posiadają stoiska, zorganizują spotkania w strefach przeznaczonych dla B2B.

W szczycie wezmą udział menedżerowie firm przemysłu obronnego, urzędnicy jednostek komunikacji korporacyjnej i rozwoju biznesu, menedżerowie i pracownicy krajowych organizacji prasowych oraz przedstawiciele organizacji prasowych działających w sektorze przemysłu obronnego.

W panelach i wywiadach, które odbędą się w ramach szczytu, który zgromadzi jednostki komunikacji korporacyjnej i rozwoju biznesu firm przemysłu obronnego, prasę branżową i prasę ogólnopolską, ważne zagadnienia związane z komunikacją, rozwojem biznesu i eksportem omówione zostaną kwestie związane z przemysłem obronnym.

Günceleme: 18/03/2023 13:58

Podobne reklamy