TÜRASAŞ rekrutuje 1 byłego skazańca i 2 niepełnosprawnych pracowników

TURASA
TÜRASAŞ

Regionalna Dyrekcja TÜRASAŞ Eskişehir Ogłoszenie o pozyskaniu byłego skazanego

Pracownicy zatrudnieni na stałe będą rekrutowani przez Turecką Agencję Zatrudnienia (İŞKUR) w celu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zgodnie z ustawą o WARUNKI OGÓLNE Dla tych, którzy zostaną zatrudnieni jako pracownicy;

1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, nawet ułaskawione, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, przestępstwa przeciwko obronności państwa, przestępstwa przeciwko tajemnicy państwowej i szpiegostwo, sprzeniewierzenie się, wymuszenie, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, oszukańcze upadłość nie być skazanym za sfałszowanie przetargu, sfałszowanie wykonania świadczenia, pranie wartości majątkowych wynikających z przestępstwa lub przemytu,

2. Wnioski osób zwolnionych z pracy lub zawodu oraz pozbawionych praw publicznych na podstawie właściwych przepisów dyscyplinarnych instytucji i organizacji publicznych nie będą przyjmowane,

3. Nie otrzymywał emerytury, emerytury lub renty inwalidzkiej od żadnej instytucji zabezpieczenia społecznego,

4. mieć ukończone 18 lat, a nie ukończone 35 lat w dniu ogłoszenia,

5. Nie być związanym ze służbą wojskową (odbyć, zawieszony lub zwolniony),

6. W przypadku rodzajów usług/zawodów wymaganych przez naszą Dyrekcję Regionalną Eskişehir powiązaną z naszą Dyrekcją Generalną, zamówienia będą realizowane na poziomie krajowym.

7. Mieć określony poziom wykształcenia na dzień publikacji ogłoszenia,

8. Kandydaci, którzy w wyniku stażu nie posiadają kwalifikacji wymaganych do powołania oraz którzy złożyli nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe oświadczenia i umieścili w swoich preferencjach, nie zostaną wybrani. Nawet jeśli to nastąpi, proces przydziału zostanie anulowany. Kandydaci, którzy nie złożą w terminie wymaganych dokumentów, mimo że spełniają kwalifikacje i warunki zajmowanego stanowiska, nie zostaną wybrani,

9. Okres próbny pracowników, którzy mają zostać zatrudnieni, wynosi 4 miesiące, a umowa o pracę przegraną w okresie próbnym zostanie rozwiązana bez odszkodowania, bez oczekiwania na okres wypowiedzenia,

10. Uznaje się, że kandydat został przyjęty do pracy w godzinach nocnych, na zmiany, nie ma choroby alergicznej uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków oraz do wykonywania innych prac, które administracja wykona zgodnie z jego tytułem,

11. Wymagane jest zaświadczenie, że nie ma problemów ze zdrowiem fizycznym, psychicznym ani duchowym, które uniemożliwiałyby mu ciągłe wykonywanie obowiązków oraz że może wykonywać prace określone w klasie prac ciężkich i niebezpiecznych.

SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN WNIOSKU, SKŁADANIE DOKUMENTÓW
1. Kandydaci będą składać swoje aplikacje online za pośrednictwem strony internetowej Tureckiej Agencji Zatrudnienia (İŞKUR) w okresie od 06 do 02.

2. Każdy kandydat będzie mógł ubiegać się tylko o jedno stanowisko i zawód z listy opublikowanej na stronie internetowej İŞKUR.

3. Pracownicy, którzy zostaną zatrudnieni w wymaganych rodzajach usług, zostaną wyłonieni na podstawie wyniku KPSS i egzaminu ustnego, pod warunkiem, że są to absolwenci studiów wyższych.
4. Przeszukanie archiwalne zostanie przeprowadzone wśród osób uprawnionych do powołania, zgodnie z „Ustawą o śledztwie i archiwach” nr 7315.

5. Dokumenty wymagane od kandydatów uprawnionych do powołania, miejsce dostarczenia dokumentów oraz inne kwestie związane z terminami zostaną ogłoszone na stronie turasas.gov.tr.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI STAŁEGO PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO TÜRASAŞ SAKARYA DYREKCJA REGIONALNA

2 Stałych Pracowników Niepełnosprawnych zostanie zwerbowanych do naszej Regionalnej Dyrekcji Sakarya w profesji podanej poniżej.

Pierwsze pracownicy mają być realizowane w instytucjach publicznych Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad i procedur zamówień zostanie wykonana przez Turcję Rady Biznesu.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania wniosku, w ciągu 5 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Wojewódzkiej Dyrekcji Agencji Pracy i Zatrudnienia Sakarya lub http://www.iskur.gov.tr złożyć wniosek za pośrednictwem adresu internetowego.
Twoja reklama została ogłoszona.

Günceleme: 06/02/2023 11:15

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*