BRSA zatrudni 20 pracowników administracyjnych

BRSA
BRSA

Pracownicy administracyjni będą rekrutowani na stanowiska „Sekretarz” i „Kierowca” w Urzędzie Regulacji i Nadzoru Bankowego spośród kandydatów, którzy po raz pierwszy podejmą służbę publiczną w naszej Agencji, zgodnie z wynikami egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny ma formę egzaminu ustnego dla personelu „sekretarza”; Dla kadry „Kierowcy” odbędzie się on w dwóch etapach, w formie egzaminu aplikacyjnego i ustnego.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI I WARUNKI

1) bycie obywatelem tureckim,

2) nie być pozbawionym praw publicznych,

3) Nawet jeśli upłynęły terminy określone w art. 53 tureckiego kodeksu karnego; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, sprzeniewierzenie, wymuszenie, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, oszustwo Nie podleganie karze upadłości, zmowa przetargowa, sfałszowanie, pranie wartości majątkowych wynikających z przestępstwa lub przemytu.

4) ze względu na status wojskowy; nie odbyć służby wojskowej, nie być w wieku wojskowym lub odbyć czynnej służby wojskowej, jeżeli osiągnął wiek służby wojskowej, lub być przełożonym lub przeniesionym do klasy rezerwowej,

5) nie cierpieć na chorobę psychiczną, która może uniemożliwić mu nieprzerwane wykonywanie obowiązków,

6) W celu spełnienia warunków określonych w punktach (a), (b), (c) i (d) pierwszego paragrafu artykułu 5411 Prawa bankowego nr 8.

7) Nie należeć do osób objętych zakazem pracy w rozumieniu art. 5411 Prawa bankowego nr 26.

8) Nie mieć sytuacji, która uniemożliwiałaby mu powołanie do służby publicznej w śledztwie dotyczącym bezpieczeństwa i/lub kwerendzie archiwalnej.

ZGŁOSZENIE EGZAMINU

Kandydaci mogą składać swoje aplikacje, wchodząc do Agencji Regulacji Bankowych i Nadzoru – Career Gate Public Recruitment i Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) w serwisie e-Government w dniach 6-19 lutego 2023 r. do godziny 23:59:59. ekran aplikacji, który stanie się aktywny w kalendarzu.

W wyniku przeprowadzonego badania wniosków;

W przypadku kadry „Kierowca” kandydaci uprawnieni do przystąpienia do egzaminu praktycznego, miejsce i terminy egzaminu praktycznego zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej Zakładu (bddk.org.tr), a lista rezerwowa do zostaną ogłoszeni zamiast kandydatów nieprzystępujących do egzaminu praktycznego (do połowy liczby kandydatów głównych). ) kandydaci mogą być powołani.

W przypadku pracowników „Sekretariatu” kandydaci uprawnieni do przystąpienia do egzaminu ustnego, miejsce i terminy egzaminu ustnego zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej Zakładu.

Ogłoszenia te mają formę zawiadomienia i żadne pisemne zawiadomienie nie będzie składane.

Günceleme: 03/02/2023 13:01

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*