Turecka Dyrekcja Generalna ds. Węgla Kamiennego do rekrutacji oficerów

Dyrekcja Generalna Turcji Taskomuru
Turecka Dyrekcja Generalna ds. Węgla Kamiennego

8 zastępców inspektorów, 2 administracyjne, 2 techniczne (1 inżynier górniczy, 1 inżynier elektryk) od 4. stopnia zostanie zatrudnionych do przydziału do Dyrekcji Generalnej Tureckiej Instytucji Węgla Kamiennego, Rady Inspekcji (prowincja Zonguldak).

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW

a) spełnienia warunków określonych w art. 48 ustawy o służbie cywilnej,

b) dla zastępcy inspektora administracyjnego; Na Wydziale Prawa, Ekonomii, Nauk Politycznych, Administracji, Nauk Ekonomicznych i Administracyjnych Asystent Inspektora Technicznego, który zapewnia co najmniej czteroletnie kształcenie na poziomie licencjackim; mieć ukończony jeden z wydziałów uczelni kształcących Inżynierów Górników i Inżynierów Elektryków, które zapewniają co najmniej czteroletnie kształcenie pierwszego stopnia oraz jedną z krajowych i zagranicznych placówek oświatowych, których równoważność została uznana przez właściwe organy,

c) Zdolność do pracy i podróżowania w każdych warunkach podróży i klimatycznych,

d) nie mieć ukończonych 01.01.2023 lat na dzień 35 r. (do egzaminu będą mogły przystąpić osoby urodzone 01 r. lub później) e) nie mieć przeszkód do pełnienia funkcji podinspektora w zakresie rejestru, postaw i zachowań,

f) Zgodnie z wynikami publicznego egzaminu doboru personelu (KPSS) przeprowadzonego przez ÖSYM w dniach 1, 7, 8 sierpnia 2021 r. lub 18, 24, 25 września 2022 r.;

Dla kandydatów, którzy ubiegają się o stanowisko zastępcy inspektora administracyjnego, którzy uzyskali co najmniej 48 punktów w skali KPSS 80 i znaleźli się wśród pierwszych 40 osób w rankingu aplikantów,

Aby kandydaci ubiegający się o stanowisko Asystenta Inspektora Technicznego (inżyniera górnictwa) uzyskali wynik co najmniej 1 punktów w typie punktowym KPSS 80 oraz znaleźli się w pierwszej 20-tu osób w rankingu punktowym spośród kandydatów,

Dla kandydatów, którzy ubiegają się o stanowisko Asystenta Inspektora Technicznego (Inżyniera Elektryka), którzy uzyskali co najmniej 1 punktów w typie punktowym KPSS 80 oraz znaleźli się wśród pierwszych 20 osób w rankingu kandydatów,

(Jeżeli liczba kandydatów na ostatnim miejscu jest większa niż jeden ze względu na ich równą liczbę punktów, na egzamin zostaną wezwani wszyscy kandydaci z tą liczbą punktów).

WNIOSEK, TERMIN I WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia na egzamin rozpoczną się 20.02.2023 i zakończą 03.03.2023 o godzinie 23:59. Wnioski będą składane drogą elektroniczną, logując się do Dyrekcji Generalnej Tureckiej Instytucji Węgla Kamiennego – Career Gate – Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) na platformie e-government. Tożsamość, służba wojskowa, informacje o ukończeniu studiów i wynikach KPSS kandydatów, którzy złożą wniosek, zostaną automatycznie przesłane przez system, a wszystkie inne niezbędne informacje i dokumenty zostaną przesłane drogą elektroniczną.

Kandydaci, którzy ukończyli instytucje edukacyjne w Turcji lub za granicą i mają równoważny status wykształcenia, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, powinni przesłać swoje zaświadczenia wykazujące równoważność w polu „Dokument wskazujący równoważność” na etapie „Inne dokumenty” zamiast dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły.

W trakcie aplikacji zdjęcie paszportowe (w ciągu ostatnich 6 miesięcy twarz była robiona z przodu w sposób całkowicie widoczny i łatwo można rozpoznać kandydata) oraz krótki życiorys wgrany do systemu, a także oświadczenie, że nie ma przeszkód do nieprzerwanego wykonywania przez niego obowiązków związanych ze zdrowiem.pole należy zaznaczyć.

Wszelkie zgłoszenia, które nie zawierają komunikatu „Twoja transakcja została pomyślnie zakończona...” na Bramce Kariery, nie będą rozpatrywane. Dlatego kandydaci powinni sprawdzić, czy proces aplikacyjny został zakończony. Kandydaci zobowiązani są do bezbłędnego, kompletnego i zgodnego z zagadnieniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu procesu aplikacyjnego oraz wprowadzenia wymaganych dokumentów do systemu na etapie aplikowania.

Zgłoszenia do systemu po godzinie 04.03.2023:00 w dniu 00 r. oraz wnioski złożone osobiście lub pocztą, które nie spełniają wymogów aplikacyjnych i które zostały złożone z brakującymi lub błędnymi dokumentami, nie będą rozpatrywane.

Günceleme: 31/01/2023 13:58

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*