Generalna Dyrekcja Mennicy i Drukarni Znaczków do rekrutacji 85 pracowników

Dyrekcja Generalna Mennicy i Drukarni Znaczek
Dyrekcja Generalna Mennicy i Drukarni Znaczek

Dyrekcja Generalna Darphane and Stamp Printing House znajduje się w Stambule, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. Numer 6 Cevizli 4857 pracowników publicznych dla 13 zawodów zostanie zatrudnionych zgodnie z ustawą Prawo pracy nr 85 oraz rozporządzeniem w sprawie procedur i zasad zatrudniania pracowników do instytucji i organizacji publicznych wydanym na podstawie tej ustawy do zatrudniania w zakładach pracy zlokalizowanych w Kartal.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Kandydaci, którzy zostaną zatrudnieni w Dyrekcji Generalnej Drukarni Mennicy i Znaczków będą zatrudnieni z ustawowym wynagrodzeniem minimalnym na 2-miesięczny okres próbny.

Nie będą przyjmowane wnioski osób, które zostały zwolnione z obowiązków lub zawodu zgodnie z odpowiednimi przepisami dyscyplinarnymi instytucji i organizacji publicznych oraz osób pozbawionych praw publicznych.

Pracownicy, którzy mają być zatrudnieni do rodzajów usług wymaganych zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia w sprawie procedur i zasad stosowanych przy rekrutacji pracowników do instytucji i organizacji publicznych, czterokrotność liczby wakatów (ogłoszonej liczby pracowników) zadeklarowanej przez İŞKUR oraz liczba kandydatów na zastępców zostanie określona na podstawie egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) przeprowadzonego przez Dyrekcję Generalną.

W wyniku praktyki kandydaci, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji do powołania na stanowisko oraz ci, którzy złożyli nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub fałszywe oświadczenia i ustalili swoje preferencje, nie zostaną powołani. Nawet jeśli zostanie to zrobione nieumyślnie, procedury przypisania zostaną anulowane. Kandydaci, którzy nie złożą wymaganych dokumentów w terminie, mimo że spełniają kwalifikacje i warunki zatrudnianej kadry, nie zostaną dopuszczeni do konkursu.

Wśród osób, które zostały powołane i powołane, osoby, które nie są w stanie podjąć służby w ciągu 30 dni (z wyjątkiem osób, które nie są w stanie podjąć służby z przyczyn takich jak narodziny, choroba, służba wojskowa itp.) osoby, osoby spełniające wymagane warunki będą mogły zostać powołane.

Postanowienie w zdaniu „ci, którzy mają pierwszeństwo w delegowaniu do pracy”, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia w sprawie procedur i zasad stosowanych przy rekrutacji pracowników do instytucji i organizacji publicznych, nie będzie stanowiło prawa przysługującego wnioskodawcy w wspomniane umieszczenie.

SPOSÓB, DATA I MIEJSCE APLIKACJI

Applications Turkey Business Association (TEO) 16.01.2023 online za pośrednictwem strony internetowej - odbędzie się w dniach 20.01.2023.

Zgłoszenia złożone osobiście, pocztą lub e-mailem nie będą przyjmowane, z wyjątkiem wniosków online.

Günceleme: 16/01/2023 10:34

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar