Ministerstwo Edukacji Narodowej zrekrutuje 10 pracowników kontraktowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej do rekrutacji pracowników kontraktowych
Ministerstwo Edukacji

Zgodnie z art. 31.12.2008 „Rozporządzenia w sprawie zasad i trybu zatrudniania pracowników informatycznych na umowę zlecenie w jednostkach wielkoskalowego przetwarzania informacji instytucji i organizacji publicznych” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym z dnia 27097 r. pod numerem 8 do zatrudnienia na podstawie art. zarządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej; Siedemdziesiąt procent wyniku KPSSP2021 uzyskanego na Publicznym Egzaminie Doboru Kadr przeprowadzonym w 2022 i 3 roku (punktacja KPSS kandydata, który nie ma wyniku KPSS lub nie przedłoży dokumentu, jest uznawana za 70 (siedemdziesiąt)) i 30 procent ( trzydzieści) punktacji YDS lub równoważnej punktacji zaakceptowanej przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego Na podstawie sumy (wynik z języka obcego osób, które nie przedłożą YDS lub równoważnego wyniku zostanie obliczony jako 0 (zero).) 10 (dziesięć) zakontraktowanych personel informatyczny będzie rekrutowany według kolejności zdanych egzaminów ustnych/praktycznych. Przewodnik po egzaminie, który ma się odbyć, zostanie opublikowany na stronie meb.gov.tr ​​​​– personel.meb.gov.tr-yegitek.meb.gov.tr ​​oraz na Career Gate.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej zatrudni pracowników kontraktowych

Günceleme: 01/12/2022 12:03

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar