DHMİ zatrudni 60 pracowników kontraktowych

Dyrekcja Generalna Państwowego Zarządu Portów Lotniczych
Generalna Dyrekcja Organu Państwowych Portów Lotniczych

Aby zostać zatrudnionym w Generalnej Dyrekcji Krajowego Portu Lotniczego w zakresie art. 399 / c dekretu z mocą ustawy nr 3, Generalna Dyrekcja Krajowego Portu Lotniczego opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 08.07.2018 r. I oznaczona numerem 30472 zostanie przydzielona na stanowiska kontrolera ruchu lotniczego i asystenta kontrolera ruchu lotniczego. Egzaminy selekcyjne odbywają się w ramach przepisów określonych w rozporządzeniu w sprawie egzaminów kandydackich.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Jednostka otwierająca egzamin: Generalna Dyrekcja Państwowego Portu Lotniczego.
Stanowisko: DHMI (Kraj).
Tytuły i liczba stanowisk do przypisania: 20 asystentów kontrolerów ruchu lotniczego, 40 stażystów kontrolerów ruchu lotniczego
Typ wyniku KPSS i wynik podstawowy: Minimum 3 punktów z typu punktacji KPSSP70.
Rok ważności wyniku KPSS: Publiczny Egzamin Doboru Kadr z dnia 18 września 2022 r.

Ogólne warunki wymagane dla kandydatów, którzy przystąpią do egzaminu

a) Będąc obywatelem tureckim,

b) Nie być pozbawionym praw publicznych,

c) mieć ukończone 18 lat,

d) ze względu na status wojskowy; nie odbyć służby wojskowej, nie być w wieku wojskowym lub odbyć czynnej służby wojskowej, jeżeli osiągnął wiek służby wojskowej, lub być przełożonym lub przeniesionym do klasy rezerwowej,

e) Z wyjątkiem wykroczeń związanych z zaniedbaniem, przestępstwami popełnionymi przeciwko osobowości państwa, nawet jeśli zostały ułaskawione, sprzeniewierzenia, konfliktu, sprzeniewierzenia, przekupstwa, kradzieży, oszustwa, fałszerstwa, nadużycia wiary, oszukańczego bankructwa oraz haniebnych lub haniebnych przestępstw lub nie być skazanym za przemyt, zmowę w oficjalnych przetargach i zakupach, ujawnianie tajemnic państwowych, z wyłączeniem przemytu wyzysku i konsumpcji,

f) Od terminu składania wniosków, aby uzyskać siedemdziesiąt lub więcej punktów w typie punktów KPSSP11 zgodnie z 3. artykułem ogólnego rozporządzenia w sprawie egzaminów, które mają być stosowane po raz pierwszy.

APLIKACJA
Kandydaci 10 (dziesięciokrotnie) liczniejsi niż liczba miejsc ogłoszona przez Generalną Dyrekcję Państwowych Portów Lotniczych zostanie zaproszona do komputerowego egzaminu selekcyjnego lub egzaminu pisemnego, począwszy od najwyższej liczby punktów KPSSP3. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 14.11.2022 do 04.12.2022 za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej Państwowych Portów Lotniczych – Career Gate Public Recruitment oraz Career Gate alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​​​na e-Government. Wnioski nie będą składane do 04.12.2022 w 23.59 r.) nie będą brane pod uwagę. Kandydaci są zobowiązani do kompletnego załadowania wszystkich wymaganych dokumentów do systemu. Zgłoszenia składane osobiście lub pocztą nie będą przyjmowane.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar