Ośrodek narciarski Abalı zostanie wynajęty

Ośrodek narciarski Abali zostanie wynajęty
Ośrodek narciarski Abalı zostanie wynajęty

Regionalna Dyrekcja Młodzieży i Sportu Van wydzierżawi pomieszczenie na narty, wyciąg krzesełkowy, wyciąg krzesełkowy i kafeterię w obiektach narciarskich Gevaş Abalı w drodze przetargu na okres 2886 miesięcy zgodnie z 45 artykułem ustawy o przetargach państwowych nr 4.

OD WOJEWÓDZKIEJ DYREKCJI MŁODZIEŻY I SPORTU

1- Pomieszczenie narciarskie, Teleski, wyciąg krzesełkowy i kafeteria w ośrodkach narciarskich Gevaş Abalı, których nazwa, wycena i lokalizacja są podane poniżej, są przedmiotem przetargu otwartego zgodnie z 2886 artykułem Ustawy o przetargach państwowych nr 45 na temat podana zostanie określona data i godzina przetargu oraz wynajęty na cztery (4) miesiące.
2- Przetarg odbędzie się w czwartek 17.11.2022 o godzinie 10:00 w sali obrad Wojewódzkiej Dyrekcji Młodzieży i Sportu.
3- Oferenci, którzy złożą wadium w gotówce, złożą je na konto o numerze (IBAN TR330001002139882606405001) w Van Ziraat Bank Tusba Oddział Regionalnej Dyrekcji ds. Młodzieży i Sportu.
4- Dokumenty wymagane od oferentów;
a. Kopia dowodu osobistego
b. Zaświadczenie o dobrym postępowaniu z prokuratury (nie starsze niż 3 miesiące)
c. Certyfikat rezydencji (nie starszy niż 3 miesiące)
d. Oświadczenie o adresie do zawiadomienia oraz numer telefonu i ewentualnie faksu oraz adres e-mail do kontaktu.
e. W przypadku osoby fizycznej dokument potwierdzający jej wpis do Izby Przemysłowo-Handlowej lub Izby Zawodowej, sporządzony w ciągu roku od pierwszego ogłoszenia o przetargu.
f. W przypadku bycia osobą prawną, dokument wskazujący, że osoba prawna jest zarejestrowana w rejestrze oraz zaświadczenie o autoryzacji uzyskane z Izby Handlowo-Przemysłowej, gdzie osoba prawna jest zarejestrowana zgodnie z ustawy, w ciągu roku od pierwszego ogłoszenia o przetargu.
g. Zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o aktywności z Izby, której przedmiotem przetargu jest przedmiotem przetargu (utworzenie organizacji sportów zimowych i obsługi obiektów narciarskich VS) za ostatnie sześć miesięcy przetargu
h. Dowód wypłaty Gwarancji Tymczasowej.
i. wraz z wnioskiem oświadcza, że ​​zapoznał się ze specyfikacją w całości i wyraża wolę,
j. Wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej Specyfikacji jako warunek udziału w przetargu, w tym list ofertowy i wadium, są umieszczane w kopercie lub paczce. Na kopercie lub opakowaniu napisane jest imię, nazwisko lub nazwa handlowa oferenta, pełny adres do awizacji, stanowisko, do którego należy oferta oraz pełny adres zamawiającego. Dołączona część koperty lub paczki powinna być podpisana, zapieczętowana lub opieczętowana przez oferenta i dostarczona do Administracji.
k. Oferty firm, które nie spełniają powyższych warunków zostaną odrzucone.
Oferenci muszą złożyć dokumenty w kopercie do Przewodniczącego Komisji Przetargowej do 17.11.2022, czwartek do godziny 10:00. Wszystkie dokumenty będą oryginałami lub kopiami poświadczonymi notarialnie.
Informacje na temat specyfikacji Wojewódzkiej Dyrekcji Młodzieży i Sportu Abdurrahman Gazi Mah. Iskele Cad. Nr: 230 Budynek Dyrekcji Prowincji Młodzieży i Sportu Tusba/Van.
5- Uczestnicy muszą stawić się osobiście.
6- Komisja Przetargowa może dokonać przetargu lub nie, zgodnie z art. 2886 Ustawy o przetargach nr 29.
7- Zgłoszenia składane telegrafem lub faksem oraz opóźnienia, które mogą wystąpić w poczcie, nie będą przyjmowane.
8-

Nazwa obiektu Przewidywana wartość Wadium Yeri
Wypożyczalnia nart w ośrodku narciarskim Gevaş Abalı, Teleski, wyciąg krzesełkowy i kafeteria 151.250,00 4.538,00 Ośrodki narciarskie Van – Gevaş Abalı

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar