Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu dotyczącym mianowania i relokacji nauczycieli

Zmiany wprowadzone w regulaminie mianowania i relokacji nauczycieli
Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu dotyczącym mianowania i relokacji nauczycieli

Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie powoływania i przenoszenia nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej weszło w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

W związku z tym akty prawne zawarte w artykule bazowym odpowiedniego rozporządzenia i przywołane w innych artykułach zostały zaktualizowane zgodnie z wprowadzonymi zmianami, a artykułem właściwym była ustawa o zawodzie nauczyciela.

Zgodnie z tą nowelizacją, w związku z rozszerzeniem kręgu osób, które mogą być powoływane do nauczania bez egzaminu wśród narodowych sportowców, którzy uzyskali dyplom olimpijski, tak też zostało uregulowane rozporządzenie w sprawie powoływania i przenoszenia nauczycieli.

Sportowcy narodowi, pod warunkiem, że spełniają wymagania dotyczące nauczania;

a) Zawodnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w konkurencjach indywidualnych lub drużynowych na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,

b) Zawodnicy, którzy w dniu rozgrywania zawodów będących przedmiotem narodowego certyfikatu sportowca w zawodach, będących przedmiotem krajowego certyfikatu sportowca, na mistrzostwach świata i Europy ,

c) osobom, które zajęły trzy pierwsze miejsca w konkurencjach indywidualnych lub drużynowych w letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży organizowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,

ç) Igrzyska Uniwersjady, Igrzyska Śródziemnomorskie, gałęzie olimpijskie, zawody indywidualne lub drużynowe o pierwsze trzy miejsca,

d) Osoby, które co najmniej dziesięciokrotnie reprezentowały nasz kraj w sportach zespołowych na mistrzostwach świata i Europy w dyscyplinach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, a także w eliminacjach i eliminacjach drużynowych związanych z tymi zawodami oraz posiadają uzyskał narodowy certyfikat sportowca,

e) którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w konkurencjach indywidualnych lub drużynowych Igrzysk Olimpijskich Głuchoniemych,

f) Prawo ubiegania się o powołanie na kandydata na nauczyciela kadry nauczycielskiej wychowania fizycznego przyznano trójce najlepszych zwycięzców mistrzostw świata i Europy w kategoriach wiekowych seniorów i juniorów gałęzi sportowych uznanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski . Stwierdzono, że nominacje, które mają zostać dokonane w tym kontekście, będą koordynowane przez Ministerstwo ds. Młodzieży i Sportu.

Z drugiej strony wyrażenie „kierownik i nauczyciel” w art. 41 akapit pierwszy lit. b) tego samego rozporządzenia zostało zmienione na „kierownik, nauczyciel i ekspert-szkoleniowiec”. W związku z tym przy obliczaniu oceny usług nauczycieli ustalono, że czas spędzony jako instruktor specjalistyczny w prywatnych instytucjach edukacyjnych jest liczony jako czas spędzony w pierwszym obszarze usługowym regionu usługowego, w którym wykonywano zadanie.

 

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar