Turecka agencja akredytacyjna zatrudni 17 personel kontraktowy

Turecka Agencja Akredytacyjna
Turecka Agencja Akredytacyjna

15 (piętnastu) asystentów ekspertów ds. akredytacji i 2 (dwa) stanowiska personelu administracyjnego zostaną zatrudnione przez Turecką Agencję Akredytacji (TÜRKAK) na podstawie ustnego egzaminu wstępnego. Personel, który ma zostać zatrudniony, zostanie zatrudniony na podstawie umowy o świadczenie usług administracyjnych zgodnie z Załącznikiem 375 i Załącznikiem 23 do Rozporządzenia w sprawie zasobów ludzkich Tureckiej Agencji Akredytacyjnej i Rozporządzenia w sprawie ekspertyz akredytacyjnych Tureckiej Agencji Akredytacyjnej, zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 27.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI BADANIA

Ogólne warunki

spełnienia ogólnych warunków wymienionych w art. 14/A ustawy o służbie cywilnej z dnia 7 r. o numerze 1965,

Warunki specjalne

Na stanowisko Asystenta Specjalisty ds. Akredytacji;
a) nie mieć ukończonych 35 lat na dzień XNUMX stycznia roku, w którym odbywa się egzamin wstępny,

b) ukończenie studiów na kierunkach wskazanych w ogłoszeniu (Tabela-1) o kierunkach, które zapewniają co najmniej czteroletnie kształcenie na poziomie licencjackim lub uczelni krajowych i zagranicznych, których równoważność została uznana przez Radę Szkolnictwa Wyższego,

c) Uzyskać co najmniej 2021 lub więcej punktów z Publicznego Egzaminu Doboru Kadr (KPSS) na rok 2022 lub 1, według stanu na dzień składania wniosków o egzamin wstępny, z typów punktacji określonych w tabeli (Tabela-70) poniżej.

na stanowisko pracownika administracyjnego;
a) Ukończenie studiów na kierunkach wskazanych w ogłoszeniu (tabela 2) o kierunkach, które zapewniają co najmniej dwuletnie kształcenie na poziomie co najmniej dwuletnim lub na uczelniach krajowych i zagranicznych, których równoważność została zatwierdzona przez Radę Szkolnictwa Wyższego,

b) Uzyskać w dniu upływu terminu składania wniosków o egzamin wstępny co najmniej 2022 lub więcej punktów z Publicznego Egzaminu Selekcyjnego Kadr (KPSS) na rok 2 z typów punktacji określonych w poniższej tabeli (Tabela-70).

Kandydaci spełniający wymagania aplikacji są uszeregowani według najwyższego wyniku, jaki uzyskali z typu punktacji określonego dla każdej grupy w Tabeli-1 i Tabeli-2 poniżej dla każdego egzaminu oraz 4 (cztero)-krotności liczby kandydatów z każdego egzaminu grupa, która zostanie powołana, zakwalifikuje się do egzaminu wstępnego. Na egzamin zostaną wezwani wszyscy kandydaci, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jak ostatni kandydat, który uzyskał prawo do udziału w egzaminie wstępnym odbywającym się według grup.

Kandydaci mogą aplikować tylko do jednej z grup wskazanych w Tabeli-1. W przypadku, gdy zgłoszeń będzie mniej niż liczby kandydatów do wezwania na egzamin w przeliczeniu na grupy lub nie będzie kandydata, który wygrał egzamin w wyniku ogłoszenia egzaminu wstępnego, Turecka Agencja Akredytacyjna jest upoważniony do ustalania liczby grup i wprowadzania zmian w zależności od stanowiska i potrzeb.

TERMINY ZGŁOSZENIA

Daty składania wniosków o egzamin wstępny: od 18 listopada 2022 r. do 4 grudnia 2022 r.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar