Ministerstwo Sprawiedliwości zatrudni 402 psychologów-pedagogów-pracowników socjalnych

Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie egzaminów, powoływania i przenoszenia funkcjonariuszy, łącznie zostanie zatrudnionych 132 osób dla 52 psychologów, 222 pedagogów i 406 pracowników socjalnych w miejscach wskazanych w załączonym wykazie do zatrudnienia w Dyrekcjach Pomocy Prawnej i Pomocy Ofiarom, zgodnie z wynikami egzaminu ustnego. Pod warunkiem umieszczenia licencji 2022-KPSS (Grupa B) w kolejności typu punktacji KPSSP3, do egzaminu ustnego uprawniona będzie 3-krotność liczby każdego ogłoszonego pracownika. Na podstawie średniej arytmetycznej wyniku KPSS oraz wyniku uzyskanego na egzaminie ustnym, liczba ogłoszonych miejsc zostanie przydzielona począwszy od najwyższej liczby punktów.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Wymagania dotyczące aplikacji

1. Aby spełnić warunki określone w art. 657 ustawy nr 48 ustawy o służbie cywilnej,

2. Aby uzyskać wynik 2022 lub wyższy z typu punktacji KPSSP3 w licencjackim Egzaminu Doboru Kadr Publicznych 70,

3.

  • a) W celu powołania do kadry psychologów; Ukończył studia licencjackie z psychologii,
  • b) w celu powołania do grona pedagogicznego; Aby ukończyć jeden z wydziałów Poradnictwa i Poradnictwa Psychologicznego lub programów edukacyjnych i instruktażowych,
  • c) Aby zostać powołanym do personelu Pracownika Socjalnego; Aby ukończyć jeden z wydziałów pracy socjalnej lub usług socjalnych,

4. Ukończyć studia na ww. wydziałach uczelni zagranicznych, pod warunkiem zatwierdzenia równoważności dyplomu przez Radę Szkolnictwa Wyższego.

Data aplikacji, metoda i wymagane dokumenty

Kandydaci będą dokonywać zgłoszeń pod adresem Career Gate-Public Recruitment and Career Gateway alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​podając swoje hasło e-Government, a zgłoszenia dokonane osobiście lub pocztą w terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane przyjęty.

Zgłoszenia rozpoczną się 05 grudnia 2022 i zakończą się 16 grudnia 2022 o 23:59:59.

Po zakończeniu procesu aplikacyjnego kandydaci powinni sprawdzić, czy ich aplikacja została wypełniona na ekranie „Moje aplikacje”. Wszelkie aplikacje, które nie wyświetlają komunikatu „Otrzymano aplikację” na ekranie „Moje aplikacje”, nie będą oceniane.

Günceleme: 30/11/2022 12:35

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar