Ministerstwo Skarbu Państwa i Finansów zatrudni 50 Asystentów Księgowych

Ministerstwo Skarbu Państwa i Finansów
Ministerstwo Skarbu Państwa i Finansów

W wojewódzkiej organizacji Ministerstwa Skarbu Państwa i Finansów zostanie przeprowadzony egzamin wstępny na wolne 50 (pięćdziesięciu) stanowisk Asystenta Rewidenta Księgowego.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

DATA EGZAMINU I MIEJSCE

Część pisemna egzaminu wstępnego odbędzie się 18 o godzinie 02:2023 w Ankarze.

Kandydaci uprawnieni do przystąpienia do egzaminu wstępnego oraz miejsca na egzamin zostaną ogłoszone na stronie internetowej (muhasebat.hmb.gov.tr) Generalnej Dyrekcji Rachunków Publicznych (zwanej dalej „Dyrekcją Generalną”) co najmniej 15 dni przed terminem egzaminu. Kandydaci zobaczą informacje o egzaminie na platformie Career Gate. Kandydaci nie będą powiadamiani oddzielnie.

W przypadku osób, które pomyślnie zdadzą egzamin pisemny, data i miejsce egzaminu ustnego zostaną ogłoszone na stronach internetowych naszego Ministerstwa (hmb.gov.tr) i naszej Dyrekcji Generalnej.

EGZAMIN WSTĘPNY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI

Egzamin wstępny na Asystenta Księgowego Audytora odbędzie się w dwóch etapach, pisemnym i ustnym.

Osoby, które nie zdadzą egzaminu pisemnego, nie mogą przystąpić do egzaminu ustnego.

Wymagania egzaminu wstępnego

Kandydaci, którzy będą ubiegać się o przystąpienie do egzaminu wstępnego na Asystenta biegłego rewidenta w księgowości, muszą w terminie do 30 r. spełniać następujące warunki ogólne i szczególne:

a) Aby spełnić ogólne warunki określone w artykule 657 ustawy o urzędnikach służby cywilnej nr 48,

b) mieć ukończone co najmniej czteroletnie studia pierwszego stopnia na kierunkach: ekonomia i nauki administracyjne, politologia, ekonomia, zarządzanie przedsiębiorstwem lub jeden z czteroletnich kierunków studiów, których równoważność zostanie uznana przez właściwe organy,

c) Uzyskać co najmniej 2021 (siedemdziesiąt pięć) punktów z typu punktacji KPSSP2022 lub KPSSP47 w Publicznym Egzaminie Selekcji Personelu (KPSS) prowadzonym przez Prezydium Centrum Pomiarów, Selekcji i Zatrudnienia (ÖSYM) w 48 lub 75 r. (Kandydaci mogą ubiegać się przez tylko jeden z określonych wyników, będzie na ich korzyść użycie najwyższego typu punktacji, jaki mają

ç) Nie mieć ukończonych trzydziestu pięciu (35) lat na dzień pierwszego stycznia roku, w którym odbywa się pisemny etap egzaminu wstępnego (mogą ubiegać się osoby urodzone 01 lub później) ,

d) nie więcej niż dwa razy przystąpić do egzaminu wstępnego,

e) Złożenie wniosku w terminie.

OGŁOSZENIE I ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU

a) Kandydaci mogą składać swoje aplikacje w dniach 19 (12:2022) – 09 (00:30) za pośrednictwem e-Urzędu Ministerstwo Skarbu Państwa i Finansów/Career Gate Public Recruitment lub Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko) .gov). .tr) drogą elektroniczną na ich adres. Zgłoszenia, które nie zostały złożone za pośrednictwem portalu kariery (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) nie będą rozpatrywane, a zgłoszenia złożone osobiście, za pośrednictwem ładunku lub poczty nie będą przyjmowane. Zgłoszeń nie należy odkładać na ostatni dzień ze względu na zakłócenia, które mogą lub mogą wystąpić w środowisku elektronicznym.

b) Informacja o ukończeniu studiów przez kandydatów, którzy będą ubiegali się o przystąpienie do egzaminu wstępnego, jest automatycznie otrzymywana z Uczelni za pośrednictwem e-Urządu. Kandydaci, którzy mają błędy/niekompletne informacje lub których informacje o ukończeniu studiów nie pojawiają się, muszą zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym i ręcznie wprowadzić zaktualizowane dane oraz przesłać do systemu dokumenty dyplomu lub ukończenia studiów w formacie .pdf lub .jpeg.

c) Kandydaci, którzy ukończyli uczelnie w Turcji lub za granicą i posiadają świadectwo równoważności dotyczące wymaganego w ogłoszeniu statusu edukacyjnego, zamiast dyplomu lub świadectwa ukończenia studiów muszą załadować do systemu świadectwo równoważności w formacie .pdf lub .jpeg.
d) Informacja o służbie wojskowej kandydatów płci męskiej jest automatycznie otrzymywana z Ministerstwa Obrony Narodowej. Kandydaci z błędami w swoich informacjach wojskowych powinni złożyć wniosek po zaktualizowaniu swoich danych w dowolnym oddziale służby wojskowej.

d) Wszelkie wnioski, które nie zawierają komunikatu „Twoja transakcja została pomyślnie zakończona”, nie będą rozpatrywane. Dlatego kandydaci powinni sprawdzić, czy proces aplikacyjny został zakończony.

e) Podczas składania wniosków w terminach składania wniosków; Wnioski w procesie „Wniosek jeszcze nieukończony” w kolumnie „Stan wniosku” na ekranie „Twoje wnioski” można zaktualizować, klikając przycisk „Aktualizuj”.

f) Kandydaci, którzy wypełnili swoje zgłoszenie w terminie składania wniosków, ale chcą ponownie zaktualizować swoje zgłoszenie; Będzie mógł anulować swój wniosek w procesie „Wniosek otrzymany” w kolumnie „Status wniosku” na ekranie „Twoje wnioski”, najpierw klikając przycisk „Anuluj” w kolumnie „Proces”, a następnie klikając przycisk „Anuluj moją aplikację”. Gdy po zakończeniu procesu anulowania w kolumnie „Status wniosku” pojawi się komunikat „Aplikacja anulowana”, ponowne złożenie wniosku będzie możliwe poprzez kliknięcie przycisku „Nowy wniosek” w prawym górnym rogu ekranu.

g) Kandydat jest odpowiedzialny za bezbłędne, kompletne i zgodne z treścią ogłoszenia postępowanie aplikacyjne oraz wprowadzenie wymaganych dokumentów do systemu na etapie aplikowania. Kandydat, który nie zastosuje się do tych wymagań, nie będzie mógł dochodzić żadnych praw.

ğ) Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń nie można wprowadzać żadnych zmian w danych zgłoszeniowych kandydata z jakiegokolwiek powodu.

h) Ministerstwo może żądać od kandydatów oryginałów dokumentów wprowadzonych do systemu na każdym etapie składania wniosku lub egzaminu.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar