Prezydencja Najwyższej Komisji Wyborczej do rekrutacji 12 pracowników kontraktowych

Prezydencja Najwyższej Komisji Wyborczej do rekrutacji pracowników kontraktowych
Prezydencja Najwyższej Komisji Wyborczej do rekrutacji 12 pracowników kontraktowych

Do zatrudnienia w organizacji centralnej Naczelnej Komisji Wyborczej, na podstawie dodatkowego artykułu 375 dekretu z mocą ustawy nr 6, został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 31.12.2008 r. pod numerem 27097.
Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie zasad i procedur dotyczących zatrudniania personelu informatycznego na zlecenie w jednostkach przetwarzania informacji o dużej skali, zatrudnionych zostanie 12 (dwunastu) pracowników informatycznych, których staż będzie odbywał się zgodnie z kolejnością powodzenia ustnego egzamin.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI STOSOWANIA

a) spełnienia ogólnych warunków wymienionych w art. 657 ustawy o służbie cywilnej nr 48,

b) ukończyć czteroletnie studia informatyczne, inżynierii oprogramowania, elektrotechniki, inżynierii elektronicznej, inżynierii elektrycznej i elektronicznej oraz inżynierii przemysłowej wydziałów lub uczelni wyższych za granicą, których równoważność jest akceptowana przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego,

c) z wyjątkiem wymienionych w lit. b), z wydziałów inżynierskich na wydziałach prowadzących czteroletnie kształcenie, na wydziałach naukowo-literaturowych, pedagogicznych i pedagogicznych, na wydziałach prowadzących kształcenie w zakresie informatyki i techniki oraz statystyki, matematyki i fizyki lub z domu studenckiego, którego ekwiwalent został zaakceptowany przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego Absolwenci uczelni innych niż wymienione w niniejszym paragrafie mogą ubiegać się o dwukrotność miesięcznej maksymalnej pensji kontraktowej brutto.

ç) Co najmniej 3 (trzy) lata na oprogramowanie, projektowanie i rozwój oprogramowania, zarządzanie tym procesem lub instalację i zarządzanie wielkoskalowymi systemami sieciowymi, dla tych, którzy nie przekraczają dwukrotności pułapu wynagrodzenia, co najmniej 3 lat dla tych, którzy nie przekraczaj 5 (trzy) razy.
(pięć) lat i mieć co najmniej 4 (osiem) lat doświadczenia zawodowego dla tych, którzy nie przekroczą 8 (czterech) lat, (Przy określaniu doświadczenia zawodowego, jako stały personel IT podlegający Ustawie nr 657 lub (B) czwartego artykułu tej samej ustawy dam or
Uwzględnia się okresy pracy udokumentowane jako personel informatyczny w statusie pracownika poprzez opłacanie składek na rzecz instytucji zabezpieczenia społecznego w sektorze prywatnym oraz zlecone usługi podlegające dekretowi z mocą ustawy nr 399.)

d) Aby udokumentować, że znają co najmniej dwa z obecnych języków programowania, pod warunkiem, że posiadają wiedzę na temat sprzętu komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz ustalonego zarządzania siecią i bezpieczeństwa,

e) ze względu na status wojskowy; nie odbyć służby wojskowej, nie być w wieku wojskowym lub, jeżeli osiągnął wiek służby wojskowej, odbyć czynną służbę wojskową lub być przełożonym lub przeniesionym do klasy oficera rezerwy,

f) Z kwalifikacjami wymaganymi w służbie, osądem, reprezentacją, podążaniem za nowymi technologiami, nauką i badaniami, szybkim uczeniem się i samorozwojem, analitycznym myśleniem, skłonnością do pracy zespołowej i wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, nadążaniem za intensywnym i stresującym tempem pracy oraz dokumentowanie (dokumentacja) w celu posiadania umiejętności dokumentowania poprzez przywiązywanie do tego wagi.

CZAS, MIEJSCE I FORMA ZGŁOSZENIA

a) Zgłoszenia rozpoczną się o godzinie 27.09.2022:10 w dniu 00 i zakończą się o 06.10.2022:23:59 w dniu 59. Zgłoszenia będą składane elektronicznie za pośrednictwem e-Administracji, za pośrednictwem usługi „Wysokiej Komisji Wyborczej – Career Gate Public Recruitment” lub na adres internetowy Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Zgłoszenia złożone osobiście nie będą przyjmowane, a zgłoszenia przesłane pocztą lub w inny sposób nie będą przyjmowane.

b) Kandydaci będą mogli wybrać co najwyżej 2 (dwie) różne miejsca jako pierwsze i drugie miejsce spośród ogłoszonych miejsc. Zaczynając od najwyższego wyniku dla każdej pozycji, możesz przystąpić do egzaminu w tabeli „Zakontraktowany personel IT”.
Do egzaminu ustnego uprawniona jest liczba kandydatów określona w kolumnie Number of Candidates to be Called. kazanbędzie działać. Ocena będzie dokonywana przede wszystkim wśród kandydatów na stanowisko pierwszego wyboru. Prawo do przystąpienia do egzaminu ustnego kazanKandydaci zostaną wyłonieni na podstawie ich wyników i kolejności preferencji. Według tego; Kandydaci zostaną uszeregowani na pierwszym miejscu zgodnie z ich pierwszymi preferencjami. Do egzaminu mogą przystąpić studenci z wyższymi wynikami. kazanKandydat, który nie mógł zostać umieszczony w rankingu w swojej pierwszej preferencji ze względu na brak ewentualnych kwalifikacji, patrząc na jego wynik zgodnie z drugą preferencją, ale ze względu na fakt, że nie złożono ważnego wniosku o to preferencyjny jako pierwszego wyboru lub zgłoszenia uznane za nieważne lub liczba kandydatów zdecydowanych do udziału w egzaminie nie będzie tylu zgłoszeń, zostanie umieszczony w rankingu, jeśli taki istnieje, wśród tych, którzy dokonali jego pierwszego wyboru. później.

c) Informacje o kandydatach, takie jak tożsamość, ukończenie i służba wojskowa, będą pozyskiwane za pośrednictwem serwisów internetowych odpowiednich instytucji za pośrednictwem e-administracji. Kandydaci, których informacje o ukończeniu studiów nie nadchodzą automatycznie lub którzy uważają, że otrzymane informacje są nieprawidłowe/niekompletne, w trakcie aplikacji ręcznie wprowadzą zaktualizowane informacje (takie jak zatwierdzona próbka dyplomu, świadectwo ukończenia studiów) do systemu w formacie pdf.

ç) Wnioskodawcy są odpowiedzialni za bezbłędność, kompletność i zgodność procesu aplikacyjnego z zagadnieniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz za wgranie wymaganych dokumentów do systemu na etapie aplikacyjnym. Kandydaci, którzy nie zastosują się do tych kwestii, nie będą mogli dochodzić żadnych praw.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar