Ministerstwo Sprawiedliwości zatrudni 80 pracowników kontraktowych

Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości

do zatrudnienia na kontraktowych stanowiskach w zakładach karnych podlegających Generalnej Dyrekcji Więziennictwa i Zakładów Śledczych; Art. 657 ust. (B) ustawy o służbie cywilnej nr 4, załącznik nr 06 do Zasad zatrudniania pracowników kontraktowych, który został wprowadzony w życie Decyzją Rady Ministrów z dnia 06 r. i nr 1978/7, Zatrudnienie łącznie 15754 pracowników, w tym 2 psychologów, 8 Nauczycieli, 37 Pracowników Socjalnych, 16 Weterynarzy, 19 Inżynier (budownictwo), 2 Inżynier (żywność) i 1 Fizjoterapeutów, poprzez egzamin ustny zgodnie z postanowieniami ust. 1 oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzaminów, mianowania i przeniesienia. Prowincje i kwoty do rekrutacji są wymienione w załączniku-4.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI STOSOWANIA

Zgodnie z Ustawą nr 657 o służbie cywilnej oraz Regulaminem Egzaminowania, Mianowania i Przenoszenia Służby Cywilnej Ministerstwa Sprawiedliwości kandydaci muszą spełniać następujące warunki.

a) Będąc obywatelem tureckim,

b) Nawet jeśli upłynęły terminy określone w art. 53 tureckiego kodeksu karnego; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, sprzeniewierzenie, wymuszenie, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, oszustwo Nie podleganie karze upadłości, zmowa przetargowa, sfałszowanie świadczenia pranie wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przemytu,

c) kandydaci płci męskiej, aby nie odbywali służby wojskowej, nie byli w wieku wojskowym, odbyli czynną służbę wojskową, jeśli są w wieku wojskowym, lub są przesunięci lub przeniesieni do klasy rezerwowej,

d) Pozytywny wynik dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa, (Dochodzenie w sprawie bezpieczeństwa i badania archiwalne zostaną przeprowadzone dla kandydatów, którzy pomyślnie przejdą egzamin ustny.)

e) nie cierpi na chorobę psychiczną lub niepełnosprawność fizyczną mogącą uniemożliwiać mu nieprzerwane wykonywanie obowiązków; nie ma zeza, ślepoty, kulawizny, ubytku słuchu, utrwalonych rysów twarzy, niedoboru kończyn, jąkania i podobnych przeszkód; Aby udokumentować raportem komisji zdrowia, otrzymają oni od pełnoprawnych szpitali państwowych afiliowanych przy Ministerstwie Zdrowia (Raport komisji zdrowia będzie wymagany od kandydatów, którzy pomyślnie przejdą egzamin ustny).

Sposób i czas stosowania

Zgłoszenia rozpoczną się o godzinie 30:2022 09.00 września 14 r. i zakończą się o 2022:17.30 XNUMX października XNUMX r. Kandydaci będą składać swoje aplikacje za pośrednictwem e-administracji, logując się za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości – adres Career Gate Public Recruitment lub Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) i korzystając z ekranu aplikacji o pracę, który uaktywni się w zakresie dat aplikacji w sprawie e-administracji. Zgłoszenia złożone osobiście lub pocztą nie będą przyjmowane.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar