Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa zatrudni 11 zakontraktowanych pracowników IT

Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa do rekrutacji zakontraktowanych pracowników informatyki
Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa zatrudni 11 zakontraktowanych pracowników IT

W celu podjęcia pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa, Generalnej Dyrekcji Technologii Informacyjnych dodatkowo art. Dziennik Ustaw z dnia 375 i numer 6. Zgodnie z art. 31.12.2008 Rozporządzenia w sprawie zasad i procedur dotyczących zatrudniania pracowników IT, 27097 (jedenastu) pracowników IT zostanie zatrudnionych zgodnie z kolejnością zdawania egzaminu ustnego być w posiadaniu naszego Ministerstwa. Kandydat może aplikować na maksymalnie 8 (jedno) stanowisko.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI STOSOWANIA

a) posiadania ogólnych warunków wymienionych w art. 657 ustawy o służbie cywilnej nr 48,

b) ukończyć czteroletnie studia informatyczne, inżynierii oprogramowania, elektrotechniki, inżynierii elektronicznej, inżynierii elektrycznej i elektronicznej oraz inżynierii przemysłowej wydziałów lub uczelni wyższych za granicą, których równoważność jest akceptowana przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego,

c) innych niż wymienione w lit. b) z wydziałów inżynieryjnych na wydziałach prowadzących czteroletnie kształcenie, z wydziałów naukowo-literackich, pedagogicznych i pedagogicznych, z wydziałów prowadzących kształcenie w zakresie informatyki i techniki oraz z na wydziałach statystyki, matematyki i fizyki lub z domu studenckiego, którego równoważność została zatwierdzona przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego.Aby ukończyć uczelnie inne niż górna granica wynagrodzenia umownego)

ç) Posiadać co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego w zakresie oprogramowania, projektowania oprogramowania i rozwoju oraz zarządzania tym procesem lub w instalacji i zarządzaniu wielkoskalowymi systemami sieciowymi, przez co najmniej 5 (trzy) lata dla tych którzy nie przekroczą dwukrotności pułapu płacy i co najmniej 657 (pięć) lat dla innych ( Przy określaniu doświadczenia zawodowego; Udokumentowano, że jako Personel IT jest stale objęty ustawą nr 4 lub zakontraktowanymi usługami podlegającymi punkt (B) artykułu 399 tej samej ustawy lub dekretu z mocą ustawy nr XNUMX oraz jako personel informatyczny w statusie pracownika poprzez opłacanie składek na rzecz instytucji zabezpieczenia społecznego w sektorze prywatnym, okresy świadczenia usług są brane pod uwagę),

d) Aby udokumentować, że znają co najmniej dwa z obecnych języków programowania, pod warunkiem, że posiadają wiedzę na temat sprzętu komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz ustalonego zarządzania siecią i bezpieczeństwa,

e) Jeżeli aktywny kandydat nie osiągnął wieku służby wojskowej lub osiągnął wiek służby wojskowej, odbył czynną służbę wojskową lub jest zwolniony, przełożony lub przeniesiony do klasy rezerwowej.

SPOSÓB STOSOWANIA, MIEJSCE I TERMIN

Kandydaci będą mogli aplikować tylko na jedno z ogłoszonych stanowisk. Zgłoszenia będą dokonywane drogą elektroniczną w dniach 19.09.2022 – 03.10.2022, z pełnym i prawidłowym wypełnieniem dokumentów określonych w ogłoszeniu, na adres isalimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Zgłoszenia przesłane pocztą lub osobiście nie będą przyjmowane, ponieważ zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną.

Ponieważ aplikacje będą składane z hasłem e-administracji, kandydaci muszą posiadać konto (turkiye.gov.tr). Aby korzystać z tego konta, kandydaci muszą uzyskać hasło do e-Administracji. Kandydaci mogą otrzymać kopertę z hasłem e-administracji w Dyrekcjach Centralnych PTT poprzez złożenie dowodu osobistego wraz z Numerem Identyfikacyjnym TR na osobistym wniosku.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar