Rada Sędziów i Prokuratorów do rekrutacji 27 funkcjonariuszy

Rada Sędziów i Prokuratorów w celu rekrutacji urzędników państwowych
Rada Sędziów i Prokuratorów w celu rekrutacji urzędników państwowych

Być zatrudnionym w zakresie ustępu (B) artykułu 657 ustawy o służbie cywilnej nr 4 w organie Sekretariatu Generalnego Rady Sędziów i Prokuratorów oraz być zatrudnionym zgodnie z Zasadami dotyczącymi zatrudniania pracowników kontraktowych Kadrowy, który wszedł w życie Decyzją Rady Ministrów z dnia 06 r. i numer 06/1978. Zgodnie z wynikami konkursu (stosowanego i/lub ustnego) egzamin przeprowadzany na podstawie punktacji KPSS 7 r. w ramach przepisów Rozporządzenia o badaniu, powoływaniu i przenoszeniu personelu Kolegium Sędziów i Prokuratorów, zgodnie z poziomem wykształcenia zatrudnionych zostanie 15754 pracowników biurowych kontraktowych, 2020 kierowców kontraktowych i 15 pracowników kontraktowych.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

 Miejsce i formularz wniosku

Kandydaci są zobowiązani do osobistego zgłoszenia się do Sekretariatu Generalnego Rady Sędziów i Prokuratorów, poprzez dostarczenie „Formularza wniosku o pracę na egzamin wstępny dla personelu kontraktowego 2022 4/B” dostępnego na stronie hsk.gov.tr ​​​​i wypełnienie wszystkich odpowiednie części wraz z niezbędnymi dokumentami. (Adres zgłoszenia: Dzielnica Bezpieczeństwa, bulwar Mevlana nr: 36 Yenimahalle / ANKARA)

Zgłoszenia będą składane osobiście, a zgłoszenia przesłane pocztą lub w podobny sposób nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia rozpoczną się 30 i zakończą się 05 wraz z końcem godzin pracy (2022:03). Zgłoszenia nie złożone w terminie zostaną uznane za nieważne.

Egzamin na stanowisko pracownika biurowego kontraktowego będzie przeprowadzony w dwóch etapach w formie egzaminu praktycznego i egzaminu ustnego. Prawo do udziału w egzaminie praktycznym (egzamin z klawiatury) mają osoby, które znajdą się wśród 5 kandydatów, co stanowi 75-krotność liczby miejsc ogłoszonych według typów punktacji KPSS(B) Group. kazanbędzie działać. Egzamin praktyczny odbędzie się w sobotę 11 o godz. 06:2022 przy Kolegium Sędziów i Prokuratorów oraz osobom, które zdadzą ten egzamin http://www.hsk.gov.tr zostanie ogłoszony o Dla osób, które zdadzą egzamin praktyczny, w dniu 21 o godzinie 06:2022 odbędzie się egzamin ustny przed Kolegium Sędziów i Prokuratorów.

Egzamin na zakontraktowane stanowisko kierowcy będzie przeprowadzony w dwóch etapach jako egzamin praktyczny i egzamin ustny. Do egzaminu praktycznego (egzaminu na prawo jazdy) uprawnieni są ci, którzy znajdą się wśród 5 kandydatów, którzy przekroczą 25-krotność liczby miejsc ogłoszonych zgodnie z typami punktacji KPSS (B) Group. kazanbędzie działać. Egzamin próbny odbędzie się w sobotę 11 r. o godzinie 06:2022 w Urzędzie Kuratorskim w Ankarze (Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi nr: 11 Keçiören/Ankara) oraz osobom, które zdadzą ten egzamin http://www.hsk.gov.tr zostanie ogłoszony o Dla osób, które zdadzą egzamin praktyczny, w dniu 22 o godzinie 06:2022 odbędzie się egzamin ustny przed Kolegium Sędziów i Prokuratorów.

W przypadku stanowiska pracownika kontraktowego uprawnieni do udziału w egzaminie ustnym mają ci, którzy znajdują się wśród 5 kandydatów, którzy są 35-krotnością liczby stanowisk ogłoszonych zgodnie z typami punktacji KPSS(B) Group. kazanbędzie działać. Egzamin ustny odbędzie się w budynku Kolegium Sędziów i Prokuratorów w dniu 22 r. o godz. 06:2022.

Każdy kandydat będzie mógł ubiegać się tylko o jedno stanowisko, które ogłaszane jest zgodnie z jego wykształceniem. Kandydaci, którzy zgłoszą się na więcej niż jedno stanowisko, nie będą oceniani, ponieważ ich kandydatury zostaną uznane za nieważne.

 Wymagania dotyczące aplikacji

Jak stwierdzono w znowelizowanym art. 657 ustawy o służbie cywilnej nr 48;

1- Będąc obywatelem tureckim,

2- Na dzień 03 r., który jest ostatnim dniem składania wniosków, spełniać wymagania dotyczące wieku określone w art. 06 ustawy nr 2022 i nie mieć ukończonych 657 lat na pierwszy dzień stycznia rok, w którym przeprowadzany jest egzamin centralny (KPSS-40 dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i średnich) być (ur. 2020 stycznia 36 r. lub później),

3- dla pracowników biurowych kontraktowych, którzy ukończyli wydziały/szkoły informatyki, wydział sprawiedliwości, wydział sprawiedliwości kolegiów zawodowych, studium asystenckie wymiaru sprawiedliwości, liceum zawodowe wymiaru sprawiedliwości lub inne liceum lub równorzędne szkoły, lub co najmniej absolwent szkoły średniej lub równorzędnej Posiadanie certyfikatu maszyny do pisania lub komputera zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub wydanego w wyniku kursów organizowanych przez instytucje i organizacje publiczne w dniu składania wniosku (wnioski tych, którzy nie złożą certyfikatu lub zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z procedurą nie będzie akceptowane),

4- Dla zakontraktowanego stanowiska kierowcy, co najmniej absolwent szkoły średniej lub równorzędnej i co najmniej klasy B od 17 stycznia 04 r., zgodnie ze zmianą dokonaną w Rozporządzeniu o ruchu drogowym, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 2015. /29329 o numerze 1, po 2016 stycznia 1 r. Posiadający co najmniej prawo jazdy kat. D2016,

5- Być co najmniej absolwentem szkoły średniej lub równorzędnym na stanowisku pracownika kontraktowego,

6- Nie pozbawienie praw publicznych,

7- Nawet jeśli upłynęły terminy określone w art. 53 tureckiego kodeksu karnego; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, nawet w przypadku ułaskawienia lub pozbawienia wolności na rok lub dłużej za przestępstwo umyślne, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, sprzeniewierzenie, malwersacje, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, naruszenie zaufania, oszukańczy Nie być skazanym za bankructwo, zmowę przetargową, sfałszowanie wyników, pranie wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przemytu,

8- Pod względem statusu wojskowego; nie odbyć służby wojskowej, nie być w wieku wojskowym lub odbyć czynnej służby wojskowej, jeżeli osiągnął wiek służby wojskowej, lub być przełożonym lub przeniesionym do klasy rezerwowej,

9- Na zakontraktowane stanowisko pracownika biurowego; Z Zespołu Publicznych Egzaminów Doboru Kadr (B) zorganizowanego przez ÖSYM w 2020 r.; absolwenci studiów licencjackich KPSSP(3), absolwenci studiów magisterskich KPSSP(93) oraz maturzystów KPSSP(94) muszą mieć co najmniej 70 punktów,

10- Dla zakontraktowanego stanowiska kierowcy i sługi; Z Zespołu Publicznych Egzaminów Doboru Kadr (B) zorganizowanego przez ÖSYM w 2020 r.; mieć co najmniej 3 punktów na studiach licencjackich KPSSP(93), magisterskich KPSSP(94) i maturalnych KPSSP(60),

11- Brak choroby psychicznej, która może uniemożliwić mu ciągłe wykonywanie obowiązków.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar