Kiedy rozpoczyna się połów tuńczyka błękitnopłetwego?

Kiedy rozpoczyna się połów tuńczyka błękitnopłetwego?
Kiedy rozpoczyna się połów tuńczyka błękitnopłetwego?

W oświadczeniu Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa Generalnej Dyrekcji Rybołówstwa i Rybołówstwa zapowiedziano, że tegoroczne połowy tuńczyka błękitnopłetwego odbędą się między 15 maja a 1 lipca.

W wyniku wybitnych wysiłków i sukcesów wykazanych na międzynarodowych platformach w procesach przydziału kwot, takich jak Ministerstwo, turecka kwota tuńczyka błękitnopłetwego, która w 2017 r. wynosiła 943 ton, została zwiększona do 2022 tys. 2 ton w 305 r.

PRZYDZIAŁ KWOTY Zdeterminowany jest partiami wylosowanymi przez notariusza

Połowy tuńczyka błękitnopłetwego prowadzone są zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT), której stronami są 52 państwa członkowskie, w tym nasz kraj, oraz zgodnie z kwotami połowowymi przyznanymi na połowy statki naszego Ministerstwa, zgodnie z wynikiem losowania wylosowanego w obecności notariusza. Jeżeli kwoty połowowe statków rybackich przyznanych przez nasze ministerstwo zostaną wypełnione przed 1 lipca, połowy zostaną zakończone dla statków rybackich, których kwoty są pełne.

BĘDZIE ŁOWIĆ PRZEZ 26 STATKÓW RYBACKICH

W ramach kwoty do 2022 r. tuńczyki złowią 26 statków rybackich, które osiągnęły kwotę połowową spełniając warunki określone przez nasze Ministerstwo. 54 statki rybackie będą również prowadzić działania transportowe i wspierające, które będą wykorzystywane w operacjach, takich jak przenoszenie złowionych tuńczyków do klatek dla akwakultury i transportowanie ich do gospodarstw.

100 MILIONÓW DOLARÓW ROCZNYCH PRZYCHODÓW Z EKSPORTU

Prawie wszystkie poławiane, a następnie hodowane tuńczyki są eksportowane do USA i krajów Dalekiego Wschodu, głównie do Japonii, i zapewniają roczny dochód z eksportu do naszego kraju w wysokości ponad 100 milionów dolarów.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar