Wiadomość o Yenimahalle (linia kolejki linowej entepe została wydana)

Ogłoszenie o kolejce linowej Yenimahalle Sentepe
Wiadomość o Yenimahalle (linia kolejki linowej entepe została wydana)

Dyrekcja Generalna EGO Urzędu Miejskiego w Ankarze wydała oświadczenie w sprawie informacji o linii kolejki linowej Yenimahalle-Şentepe, które pojawiły się ostatnio w niektórych gazetach i na kontach w mediach społecznościowych.

Oświadczenie złożone przez EGO jest następujące;

„Dyrekcja Linowa, obsługująca na linii Yenimahalle-Şentepe przez Ankara Electricity, Coal Gas and Bus Operation Institution (Dyrekcja Generalna EGO), została zamknięta do obsługi w dniu 21 marca 2020 roku w ramach działań administracji centralnej, biorąc pod uwagę zdrowie publiczne w okresie pandemii koronawirusa. Wraz z przejściem do procesu normalizacji przeprowadzono ciężki remont linii w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i bezpieczeństwa systemu, który został ponownie oddany do eksploatacji w dniu 8 kwietnia 2022 roku.

Przed ponownym uruchomieniem Kolejki Linowej:

  • w I etapie pozyskano w drodze przetargu 3.070 m liny transportowo-holowniczej,
  • Uszkodzone obszary liny nośno-holowniczej o długości 3.960 m w II etapie naprawiono i skrócono,
  • Wykonano ciężkie naprawy konserwacyjne 20 baterii masztów kolei linowej,
  • Zmodernizowano 105 systemów Terminala Kabinowego,
  • Wyremontowano infrastrukturę sygnalizacyjną i komunikacyjną linii,
  • Wykonano naprawy konserwacyjne 6 kół napędowo-zakrętowo-odwrotnych,
  • Zakończono wymianę 4 opon synchronizacyjnych na 573 stacjach.

Z tych prac przygotowawczych w wyniku przetargu naszego Urzędu pozyskano zaledwie 3.070 m liny transportowo-holowniczej. Wszystkie inne konserwacje i naprawy pokrywa firma ubezpieczeniowa.

Z całkowitego kosztu 26.699.562 TL, który jest całkowitym kosztem wszystkich ciężkich wydatków na konserwację/odnowę poniesionych w tym okresie, tylko 4.848.228 TL pokryła nasza Instytucja, a 21.851.334 TL pokryła firma ubezpieczeniowa.

W ramach naszego otwartego i przejrzystego podejścia do zarządzania pragniemy przedstawić społeczeństwu dane dotyczące kosztów inwestycji i eksploatacji Systemu Kolejowego. Koszt inwestycji Systemu Kolejki Linowej, który kosztował 2014 51.600.000 27.750.000 TL (424.762.719 XNUMX XNUMX USD) w cenach z XNUMX roku, wynosi XNUMX XNUMX XNUMX TL według dzisiejszych cen.

Koszt eksploatacji Systemu Kolejki Linowej wynosi 2.233.714 26.804.568 750.000 TL miesięcznie i 9.000.000 XNUMX XNUMX TL rocznie. Z drugiej strony dochód przedsiębiorstwa wynosi XNUMX TL miesięcznie i XNUMX TL rocznie.

W rezultacie Zarząd Kolejki Linowej traci około 18 milionów TL rocznie.

Jak widać, kolej, poza wysokimi kosztami inwestycyjnymi, jest systemem o wysokich kosztach eksploatacji ze względu na częste awarie podczas eksploatacji oraz uzależnienie od jednej firmy jako monopolisty w jej utrzymaniu.

Postanowiono przeprowadzić bardzo kompleksowe badanie i ocenę systemu przed wznowieniem operacji kolei linowej, zawieszonej w okresie pandemii, wraz z procesem normalizacji. W tym kontekście w badaniach przeprowadzanych przez ekspertów posiadających międzynarodowe certyfikaty informowano, że funkcjonowanie systemu w obecnym stanie będzie stanowiło duże zagrożenie dla bezpieczeństwa życia naszych obywateli. Ponieważ kolejka jest zamknięta, nie jest zepsuta. Już w obecnej sytuacji eksperci ustalili, że w wielu częściach systemu występują znaczne uszkodzenia. Bardzo duży rozmiar remontu oraz fakt, że ciężkie prace konserwacyjno-naprawcze na taką skalę nie zostały do ​​dnia dzisiejszego przeprowadzone, spowodowały wydłużenie czasu prac. Ponieważ nawet jeśli Operacja Kolejki Linowej nie była zamknięta w okresie pandemii, konieczne było przeprowadzenie ciężkiej konserwacji tej wielkości, aby zapobiec wypadkom, które mogłyby prowadzić do katastrofalnych skutków.

Ponadto, w wyniku zbadania dotychczasowych statystyk Zarządu kolei linowej, okaże się, że sprawniejsza, bezpieczniejsza i bezproblemowa usługa została świadczona po jej otwarciu 8 kwietnia 2022 roku. W poprzednich latach np. linia była nieczynna z powodu prowadzonych prac konserwacyjno-remontowych przez cały kwiecień 2015 r.; 2016 miesiące w sierpniu, wrześniu i październiku 1 r. w związku z wymianą silnika I etapu i ciężkimi pracami konserwacyjnymi; Ponieważ w styczniu, lutym i marcu 3 r. przeprowadzono wymianę silników II etapu i prace remontowe, kolejka nie była eksploatowana przez 2017 miesiące. Ponownie we wrześniu 2 r. łączny czas oczekiwania systemu na awarię wyniósł 3 minut (ponad 2017 godzin). W większości z nich mamy zapisy, że pasażerowie nie mogli być ewakuowani i byli przetrzymywani w powietrzu.

Mieszkańcy okręgu narzekają na system kolei linowych, który według ekspertów i izb zawodowych jest nieodpowiedni dla topografii Ankary i zasad transportu publicznego. Było przedmiotem skarg i różnych postępowań sądowych, że drogi spowodowane zwężeniem ruchu, co jest wymogiem systemu kolei linowych, oraz negatywnymi skutkami ruchu wynikającymi z położenia słupów w sąsiedztwie, w osiedlu mieszkaniowym i bardzo blisko domów, powodując tym samym problemy z zagospodarowaniem przestrzennym na terenach, przez które przebiega kolejka, z naruszeniem bezpieczeństwa i prywatności podczas rejsu. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że pasażerów przewożonych kolejką linową można bardzo łatwo przetransportować dwoma lub trzema autobusami przegubowymi, uważa się, że system kolejki linowej nie jest odpowiednią alternatywą transportu publicznego.

Mimo to, starając się nie powodować strat publicznych i kontynuować inwestycję, eksploatacja kolei linowej odbywa się w najbardziej odpowiednich warunkach, przy użyciu wszystkich naszych środków, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo życia naszych pasażerów, zamiast być całkowicie przerywana. Będzie nadal działać z takim samym wysiłkiem w następnym okresie.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar