BRSA zatrudni 20 asystentów ekspertów bankowych

BRSA
BRSA

Zgodnie z wynikami egzaminu wstępnego Agencja Regulacji i Nadzoru Bankowego zatrudni Asystenta Specjalisty Bankowego (Obszar Bankowy) do pracy w jednostkach głównych i doradczych Agencji (Stambuł).

Egzamin wstępny składa się z dwóch etapów, pisemnego i ustnego. Pisemna faza egzaminu wstępnego odbędzie się w Stambule (kampus Uniwersytetu Marmara w Göztepe) w sesjach porannych i popołudniowych w sobotę 4 czerwca 2022 r.

Informacje dotyczące miejsca, daty i godziny egzaminów pisemnych i ustnych zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej instytucji (www.bddk.org.tr). Kandydaci nie zostaną powiadomieni osobno. Informacja dla kandydatów na temat przebiegu egzaminu z Urzędu Regulacji i Nadzoru Bankowości Elektronicznej – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
musi podążać.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Ogólne warunki

1) Bycie obywatelem tureckim.

2) Nie pozbawienie praw publicznych.

3) Nawet jeśli upłynęły terminy określone w art. 53 tureckiego kodeksu karnego; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, sprzeniewierzenie, wymuszenie, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, oszustwo Nie podleganie karze upadłości, zmowa przetargowa, sfałszowanie, pranie wartości majątkowych wynikających z przestępstwa lub przemytu.

4) stan wojskowy; Nie mając żadnego związku ze służbą wojskową, nie osiągnął wieku służby wojskowej lub nie ukończył służby czynnej albo przełożył lub przeszedł do klasy rezerwowej, jeśli osiągnął wiek służby wojskowej.

5) Brak choroby psychicznej, która może uniemożliwić mu ciągłe wykonywanie obowiązków.

6) art. 5411 akapit pierwszy ustawy Prawo bankowe nr 8;

  • a) niewypłacalności zgodnie z przepisami Prawa egzekucyjnego i upadłościowego nr 2004, niezgłoszenia konkordatu, niezatwierdzenia wniosku o restrukturyzację w drodze ugody lub postanowienia o odroczeniu upadłości,
  • b) Brak posiadania kwalifikowanych akcji lub kontroli w bankach, w których ma zastosowanie art. 5411 Prawa bankowego nr 71 lub bankach, które zostały przeniesione do Funduszu Ubezpieczeń Lokat Oszczędnościowych (funduszu) przed wejściem w życie niniejszej ustawy,
  • c) Bankierzy podlegający likwidacji oraz instytucje finansowe podlegające likwidacji z wyjątkiem likwidacji dobrowolnej, banków rozwoju i banków inwestycyjnych, którym cofnięto koncesje, praw wspólników ich wspólników, z wyłączeniem dywidend, a także przeniesionych do Funduszu zarządzania i nadzoru lub których cofnięto zezwolenie i upoważnienie do prowadzenia bankowości oraz przyjmowania depozytów i funduszy udziałowych nie posiada kwalifikowanych udziałów w instytucjach kredytowych lub nie sprawuje kontroli przed przekazaniem jej do Funduszu lub przed zezwoleniem i upoważnieniem do prowadzenia bankowości oraz przyjmowania depozytów i partycypacji środki są cofnięte,
  • d) Nawet jeśli zostali ułaskawieni, z wyjątkiem przewinień związanych z zaniedbaniem, nie zostali skazani na ciężkie kary pozbawienia wolności lub więcej niż pięć lat pozbawienia wolności na podstawie zniesionego tureckiego kodeksu karnego nr 765 i innych przepisów, ani na karę pozbawienia wolności na więcej niż trzy lata lat zgodnie z tureckim kodeksem karnym nr 5237 i innymi ustawami, lub zniesione Banki nr 3182 Sprzeciw wobec przepisów ustawy, Ustawa bankowa nr 4389, która została uchylona tą ustawą, Ustawa o rynkach kapitałowych nr 2499, oraz ustawodawstwa o transakcjach kredytowych wymagających kary pozbawienia wolności lub zgodnie z uchylonym tureckim kodeksem karnym nr 765, tureckim kodeksem karnym nr 5237 lub innymi przepisami, haniebne przestępstwa, takie jak defraudacja kwalifikowana, malwersacja, defraudacja, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie wiary, oszukańcze bankructwo i przestępstwa przemytnicze inne niż wyzysk i przemyt konsumpcyjny, zmowy w oficjalnych przetargach i zakupach, pranie pieniędzy lub przeciwko osobowości państwa, ujawnianie tajemnic państwowych z popełnionymi przestępstwami a, przestępstwa przeciwko suwerenności państwa i godności jego organów, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i jego funkcjonowaniu, przestępstwa przeciwko obronności państwa, przestępstwa przeciwko tajemnicy państwowej i szpiegostwo, przestępstwa przeciwko stosunkom z zagranicą stany, przestępstwa uchylania się od opodatkowania lub te przestępstwa nie skazujące za uczestnictwo, warunki

7) Osoby, które nie spełniają warunków określonych w punktach (a), (b), (c) i (d) pierwszego ustępu artykułu 5411 tej ustawy w art. 26 Prawa bankowego nr 8, dyrektor generalny w bankach, nie mogą być zatrudnieni jako zastępca dyrektora generalnego lub funkcjonariusz posiadający uprawnienia do składania podpisów. Banki są zobowiązane do niezwłocznego odwołania upoważnienia do podpisu tych osób. W wyniku kontroli agencji uprawnienia sygnatariuszy członków banku, którzy naruszyli przepisy tej ustawy lub innych właściwych przepisów i zagrażali bezpiecznemu funkcjonowaniu banku, i wobec których wnosi się o ściganie sądowe, zostają tymczasowo cofnięte przez decyzja Zarządu. Nie należeć do osób objętych zakazem pracy w zakresie przepisu „Nie mogą być zatrudniani w żadnym banku jako personel posiadający upoważnienie do składania podpisów bez zgody Zarządu”.

8) Nie mieć sytuacji, która uniemożliwiałaby mu powołanie do służby publicznej w badaniach archiwalnych i/lub dochodzeniach dotyczących bezpieczeństwa.

ZGŁOSZENIE EGZAMINU

Kandydaci mogą składać swoje aplikacje wpisując się do Agencji Regulacji Bankowych i Nadzoru – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) w e-Government w dniach 5-16 maja 2022 do 23:59:59. ekran aplikacji, który stanie się aktywny w kalendarzu.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar