Ministerstwo Energii i Zasobów Naturalnych zatrudni 65 pracowników kontraktowych

Ministerstwo Energii i Zasobów Naturalnych zatrudni asystentów ekspertów
Ministerstwo Energii i Zasobów Naturalnych

10 (dziesięciu) Kontraktowych Pracowników Ochrony i Bezpieczeństwa, 30 (trzydzieści) Kontraktowych Pracowników Pomocy, 5 (pięciu) Kontraktowych Techników i 20 (dwudziestu) Kontraktowych Pracowników Biurowych, którzy mają być zatrudnieni w centralnej organizacji Ministerstwa Energii i Zasobów Naturalnych (ANKARA) ), wyszczególnionych poniżej, W celu podjęcia zatrudnienia w zakresie znowelizowanego art. 657/B ustawy nr 4 ustawy o służbie cywilnej, załącznik nr 06 pt. „Wymagania egzaminacyjne” „Zasad zatrudniania pracowników kontraktowych”, który został wprowadzony w życie Decyzją Rady Ministrów z dnia 06 r. i numer 1978/7 Zgodnie z postanowieniami ust. w rankingu grupowym KPSS (B) 15754, bez egzaminu pisemnego i/lub ustnego.

Dla kandydatów, którzy będą ubiegać się o rekrutację personelu kontraktowego od upływu terminu składania wniosków, wymagane są następujące kwalifikacje, warunki szczególne i ogólne.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WYMAGANE KWALIFIKACJE I WARUNKI SPECJALNE

  • Aby ukończyć dowolny program studiów stowarzyszonych w instytucjach szkolnictwa wyższego.
  • Aby uzyskać wynik 2020 lub wyższy z typu wyniku KPSS-P93 w Egzaminu Doboru Kadr Publicznych 70,
  • nie mieć ukończonych 18 lat i nie mieć ukończonych 30 lat w dniu terminu składania wniosków,
  • mieć warunki określone w art. 10 ustawy o prywatnych usługach ochroniarskich z dnia 06 r. o numerze 2004,
  • Posiadać legitymację uzbrojonego prywatnego ochroniarza, która nie wygasła w terminie składania wniosków,
  • nie być niepełnosprawnym z chorobą fizyczną lub psychiczną, która może uniemożliwić wykonanie zadania,
  • Nie może być krótszy niż 170 cm, a różnica między ostatnimi dwiema cyframi wzrostu w centymetrach a wagą nie powinna być większa niż 15, nie mniejsza niż 15 (na przykład waga kandydata, który ma 180 cm wzrostu, powinna być 80+15=95 więcej, 80-15 Nie powinno być mniej niż =65.)
  • nie mieć żadnej niezdolności do pracy poza godzinami pracy oraz w weekendy zgodnie z obowiązkiem do wykonania,
  • nie znajdować się w sytuacji, która uniemożliwia mu pracę w zamkniętych i otwartych przestrzeniach 7 godziny na dobę, 24 dni w tygodniu,
  • Nawet jeśli minęły terminy określone w art. 26 tureckiego kodeksu karnego z dnia 9 r. o numerze 2004 lub postanowiono odroczyć ogłoszenie wyroku;

1) nie być skazanym na karę pozbawienia wolności do roku lub dłużej za przestępstwo popełnione umyślnie.

2) nawet w przypadku ułaskawienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, życiu prywatnemu, poufnej sferze życia i nietykalności seksualnej, przestępstwom odurzającym lub pobudzającym, sprzeniewierzeniom, wyłudzeniu, przekupstwu, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, nie być skazanym za oszukańcze bankructwo, zmowa przetargowa, sfałszowanie wykonania, pranie mienia pochodzącego z przestępstwa, przemytu i prostytucji.

3) nie toczącego się śledztwa lub ścigania przestępstw przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, życiu prywatnemu i poufnej sferze życia, nietykalności seksualnej oraz narkotykom lub używkom.

SPOSÓB APLIKACJI I CZAS TRWANIA

4.1. kandydaci; Zgłoszenia będą składane elektronicznie za pośrednictwem e-Administracji w Ministerstwie Energii i Zasobów Naturalnych Career Gate-Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) z hasłem e-Gov.tr, a kandydaci będą również składać swoje aplikacje do Ministerstwo Energii.gov.tr ​​​​pomiędzy terminami składania wniosków./corporate-human-resources-career-kapisi address.

4.2. Zgłoszenia rozpoczną się o 09.05.2022 w dniu 9.30 i zakończą się o 20.05.2022 w dniu 23.59.

4.3. Kandydaci, którzy nie zgłoszą się przez Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) nie będą brane pod uwagę, a zgłoszenia złożone osobiście, kurierem lub pocztą nie będą przyjmowane.

4.4. Informacje o ukończeniu studiów magisterskich i licencjackich, którzy będą ubiegać się o oddelegowanie, są automatycznie otrzymywane z Uczelni za pośrednictwem e-Administracji. Kandydaci, którzy ukończyli uczelnie w kraju lub za granicą i posiadają równoważność ze statusem wykształcenia poszukiwanym w niniejszym ogłoszeniu, powinni załadować odpowiedni dokument w formacie pdf lub jpeg w polu „Dokument wskazujący równoważność” w sekcji „Twoje inne dokumenty” podczas aplikacji e-Government.

4.5. Kandydaci, którzy ukończyli jeden z programów szkoły średniej (liceum lub równorzędne), którzy będą ubiegać się o ogłoszenie, a których informacja o ukończeniu nie przychodzi automatycznie, powinni przesłać swoje dokumenty ukończenia szkoły w formacie pdf lub jpeg.

4.6. Kandydaci, którzy będą ubiegać się o stanowisko Funkcjonariusza ds. ochrony, zobowiązani są do wgrania legitymacji uzbrojonych prywatnych ochroniarzy, które nie wygasły w dniu składania wniosku, zarówno z tyłu, jak i z przodu, w polu „Karta osobista ochroniarza” pod polem Zakładka „Inne dokumenty”.

4.7. Kandydaci, którzy będą ubiegać się o stanowisko Personelu Pomocniczego (Kierowca) będą posiadać prawo jazdy kat. E lub nowe prawo jazdy kat. D od 17 ze zmianą opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 04 pod numerem 2015 w Przepisach o Ruchu Drogowym. Należy je wgrać do pola „Prawo jazdy” w zakładce „Twoje inne dokumenty”.

4.8. Kandydaci, którzy będą ubiegać się o stanowisko Personelu Pomocy (Kierowca), powinni wgrać swoje dokumenty psychotechniczne w pole „Dokumenty psychotechniczne” w zakładce „Inne dokumenty”.

4.9. Kandydaci, których umowy są rozwiązywane przez ich instytucje lub których umowy są rozwiązywane jednostronnie podczas pracy w pełnym wymiarze godzin na stanowiskach personelu kontraktowego (4/B) w instytucjach i organizacjach publicznych, w celu udokumentowania przebycia rocznego okresu karencji, muszą złożyć zatwierdzony dokument usługowy w formacie pdf i jpeg z ich dawnych instytucji. należy go przesłać w momencie składania wniosku.

4.10. „Twoja transakcja została pomyślnie zakończona” na platformie Career Gate-Public Recruitment Platform. Zgłoszenia bez napisu nie będą rozpatrywane. Dlatego kandydaci powinni sprawdzić, czy proces aplikacyjny został zakończony.

4.11. Podczas aplikacji składanych w terminie aplikacji za pośrednictwem Career Gate-Public Recruitment Platform; Wnioski w procesie „Jeszcze nieukończony wniosek” w kolumnie „Stan wniosku” na ekranie „Twoje wnioski” można zaktualizować, klikając przycisk „Aktualizuj”.

4.12. Wnioskodawcy są odpowiedzialni za to, aby proces aplikacyjny był bezbłędny, kompletny i zgodny z zagadnieniami podanymi w niniejszym ogłoszeniu, a wymagane dokumenty zostały przesłane do systemu na etapie aplikacyjnym. Kandydaci, którzy nie zastosują się do tych kwestii, nie będą mogli dochodzić żadnych praw.

4.13. Kandydaci, którzy pomyślnie wypełnią swoje aplikacje, po zakończeniu procesu aplikacyjnego będą mogli wydrukować „Informacje o aplikacji”.

4.14. Kandydaci będą mogli ubiegać się tylko o jeden tytuł z ogłoszonych stanowisk. Wnioski osób, które ubiegają się o więcej niż jedno stanowisko oraz wnioski, które nie zostaną złożone prawidłowo i/lub w terminie, nie zostaną przyjęte.

4.15. Ponieważ kandydaci otrzymają wynik KPSS, stopień naukowy i wykształcenie licencjackie, wydział, który ukończyli, służbę wojskową, rejestr kryminalny i informacje o ludności, będą oni pozyskiwani za pośrednictwem serwisów internetowych odpowiednich instytucji za pośrednictwem e-administracji w momencie składania wniosku .

Dokumentacja nie będzie wymagana na tym etapie. W przypadku błędu we wspomnianych informacjach kandydaci muszą przed złożeniem wniosku dokonać niezbędnych aktualizacji/poprawek przez odpowiednie instytucje.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar